Akaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös 11,76 miljoonaa euroa ylijäämäinen - Akaan kaupunki

Akaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös 11,76 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Vanha alijäämä katettiin määräaikaan mennessä

Vuosi 2020 oli Akaassa onnistunut, vaikka olosuhteet koronapandemiasta johtuen olivat poikkeukselliset.

Kaupungin kärkihankkeet etenivät hyvin: uusi hyvinvointikeskus valmistuu ajallaan, Akaa Pointin uusi raakapuuterminaali valmistuu suunnitellusti ennen kesää ja Toijalan Sataman alueen kehittäminen saatiin käyntiin yrittäjävetoisesti.

Lisäksi uuden liikuntahallin rakennustyöt alkoivat vuoden loppuun mennessä, Viialan uuden yhtenäiskoulun toteutus on kilpailutuksessa ja kaupungin uuden keskuskeittiön rakentaminen etenee.

Akaan Toijalan asemanseudun kehittämisessä otettiin merkittäviä edistysaskeleita, kun kerrostalorakentaminen saatiin käyntiin paikallisin voimin. Kaupungintalon henkilöstölle löydettiin korvaavat väliaikaiset tilat, mikä mahdollistaa luopumisen vanhasta kaupungintalosta.

– Viime vuonna asiat etenivät hienosti ja siitä iso kiitos kuuluu upealle henkilökunnallemme sekä poliittisille päättäjille, sanoo Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Tulos ylitti odotukset

Akaan talousvuosi 2020 oli odotettua parempi. Tilinpäätös on 11,76 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja se sisältää noin 1,6 miljoonan euron alaskirjaukset. Tämä merkitsee sitä, että vanha noin 8,85 miljoonan euron alijäämä saatiin katettua määräaikaan mennessä.

Hyvän tuloksen seurauksena taseen ylijäämä on 2,91 milj. €. Kaupungin toimintakatteen alijäämä pieneni vuoden takaisesta 5,6 prosenttia ja toimintamenojen kasvu asettui 1,4 prosentin tasoon.

Akaa teki ylijäämäisen tilinpäätöksen myös vuonna 2019. Vuoden 2020 tilinpäätös olisi ollut ylijäämäinen ilman koronankin vaikutuksia.

Vanhan alijäämän kattamisessa onnistuttiin

Vuoden 2020 aikana toteutettiin toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi: kaupungin tarpeetonta omaisuutta myytiin 2,5 miljoonalla eurolla, ja kaupungin omistuksessa oleva teollisuushalli yhtiöitettiin, minkä vaikutus tulokseen oli noin 2,1 miljoonaa euroa. Kaikki toimialat alittivat budjettinsa.

Koronan vaikutukset olivat yhteensä noin +6 miljoonaa euroa: koronatuet valtionosuuksiin +4,8 milj. €, vaikutukset verotuloihin -1,1 milj. € ja vaikutukset käyttötalouteen +2,3 milj. €. Käyttötalouden vaikutuksiin sisältyy erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten laitoshoidon kysynnän pieneneminen yhteensä noin 3,9 milj. €.

Kaavahankkeiden ja rakennuslupien määrä kasvussa, uusia yrityksiä 50

Kaupunginjohtaja Peltolan mukaan Akaan veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistaminen on edelleen tärkeää.

–  Vaikka vuoden 2020 talouden tulos olikin hyvä, niin tuleviin vuosiin liittyy epävarmuutta sopeutustarpeen ollessa noin 3-5 miljoonaa euroa. Paljon riippuu kuitenkin siitä, miten koronapandemia kehittyy ja kuinka hyvin onnistumme verotulopohjan vahvistamisessa. Veto- ja pitovoimatekijöiden vahvistamiseen on panostettava jatkossakin. Suunta on hyvä ja tuloksen ansiosta talouden tasapainottamiseen saatiin tarvittavaa lisäaikaa, Peltola toteaa.

Vuonna 2020 Akaan asukasluvun lasku oli vain 0,4 prosenttiyksikköä ja se puolittui edellisen vuoden laskun tasosta. Myös kuntien välinen nettomuutto kehittyi Akaassa parempaan suuntaan.

Koronasta huolimatta taloudellinen toimeliaisuus Akaassa lisääntyi ja se näkyi rakennuslupien sekä vireillä olevien kaavahankkeiden määrän kasvussa. Uusia yrityksiä aloitti Akaassa noin 50. Kasvu näyttää jatkuvan myös kuluvana vuonna.

–  Merkit ovat lupaavat ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Antti Peltola päättää.

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2021. Kaupunginvaltuustossa tilinpäätös käsitellään toukokuussa.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335