Talous - Akaan kaupunki

Akaan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös ylijäämäinen

Akaan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös oli 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa arviota parempi. Ulkoiset nettomenot alittivat arvion noin 0,5 miljoonaa euroa. Akaan myönteinen kehitys näkyi edelleen myös Akaan muuttoliikkeessä. Tulomuuttajien määrä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta elo-syyskuun aikana pois muuttaneiden määrä painoi nettomuuton kokonaisuudessaan negatiiviseksi. Syntyneitä oli 107, mikä tarkoittaa kahdeksan


Akaan valtuusto päätti vuoden 2024 budjetista

Akaan valtuusto päätti kokouksessaan 13. joulukuuta vuoden 2024 budjetista sekä taloussuunnitelmasta 2024–2028. Ensi vuoden talousarvio on niukasti ylijäämäinen. Akaan kaupungin tulevan suunnitelmakauden painopisteitä ovat strategian mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kaupungin elinvoiman vahvistaminen. Tämä näkyy talousarvioesityksessä panostuksena muun muassa kouluverkkoon, yritysalueisiin ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Kuntien haastava taloustilanne näkyy kuitenkin myös Akaassa: valtionosuudet laskevat Akaassa


Akaan kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys niukasti ylijäämäinen

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltolan talousarvioesitys vuodelle 2024 on valmistunut. Talousarvioesitys on 136 500 euroa ylijäämäinen. Sopeutustoimien vaikutus ensi vuodelle on noin 6,58 miljoonaa euroa. Sopeutuksesta 1,67 miljoonaa euroa saadaan veroperusteiden muutoksella. Koko suunnitelmakaudella 2024–2028 sopeutustoimien vaikutus on yhteensä 25,71 miljoonaa euroa. ”Sopeutustoimien löytäminen on vuosi vuodelta vaikeampaa, koska tuotamme palvelut Akaassa varsin kustannustehokkaasti: olemme 50


Akaan vuoden 2022 tilinpäätös toteutui hieman arvioitua paremmin

Vaikka Akaan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös painui pakkaselle, lopulta kokonaisuus toteutui ennakoitua paremmin. Tilikauden alijäämä on yhteensä -1,4 miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos oli noin 0,4 miljoonaa euroa arvioitua parempi. Viime vuonna erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat merkittävästi. Ulkoiset sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenot nousivat 9,2 prosenttia, mikä tarkoittaa 5,1 miljoonaa euroa. Menot ylittivät talousarvion


Akaan veroprosentti laskee 22,00:een

Akaan kaupunginvaltuusto päätti 17. marraskuuta pidetyssä kokouksessaan vuoden 2022 tuloveroprosentista. Valtuusto päätti, että veroprosentti laskee 22:een 22,25:sta. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Valtuusto sai päätettäväkseen Toijalan kouluverkkoratkaisun. Valtuusto päätti, että ensisijaisena vaihtoehtona rakennetaan uudisalakoulu paikallarakennettuna 300 oppilaalle Toijalan vanhan terveyskeskuksen alueelle. Uuteen kouluun sijoitetaan ensivaiheessa ainakin Nahkialan koulun oppilaat. Toissijaisena vaihtoehtona on uudisalakoulun rakentaminen paikallarakennettuna 300 oppilaalle


Akaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös 11,76 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Vanha alijäämä katettiin määräaikaan mennessä Vuosi 2020 oli Akaassa onnistunut, vaikka olosuhteet koronapandemiasta johtuen olivat poikkeukselliset. Kaupungin kärkihankkeet etenivät hyvin: uusi hyvinvointikeskus valmistuu ajallaan, Akaa Pointin uusi raakapuuterminaali valmistuu suunnitellusti ennen kesää ja Toijalan Sataman alueen kehittäminen saatiin käyntiin yrittäjävetoisesti. Lisäksi uuden liikuntahallin rakennustyöt alkoivat vuoden loppuun mennessä, Viialan uuden yhtenäiskoulun toteutus on kilpailutuksessa ja


Akaan valtuusto päätti vuoden 2021 budjetista

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 9.12. päättämään ensi vuoden budjetista. Valtuusto ei tehnyt muutoksia kaupunginhallituksen esitykseen, vaikka joistain kohdista äänestettiin. Talousarvion tavoitteena on turvata kaupungin kehittyminen strategian mukaisesti ja talouden tasapainoon saattaminen. Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan investoinneilla: Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu ja liikuntahalli. Kouluverkon uudistaminen on edessä myös Toijalassa. Ensi kesäkuussa asukkaille avautuu uusi hyvinvointikeskus.


Talousarvioesitys tukee Akaan kehittymistä strategian mukaisesti

Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltolan talousarvioesitys vuosille 2021-2025 on valmistunut. Ensi vuoden talousarvion toimintakulut ovat 119,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on 24 800 euron ylijäämä. Talousarvioesityksen lähtökohtana on valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin kehittymisen turvaaminen suunnitelmakauden aikana. Tavoitteena on myös talouden tasapainoon saattaminen. – Akaassa on meneillään hyvä kehitys ja talousarvioesitys tukee sitä, vaikka koronaepidemia tuo tulevien