Akaan kaupunginvaltuuston päätökset 22.2.2023 - Akaan kaupunki

Akaan kaupunginvaltuuston päätökset 22.2.2023

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 22.2.2023 ja teki seuraavat päätökset:

3 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024

Valtuusto hyväksyi henkilöstöohjelman, sivistysohjelman ja elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman vuosille 2023-2024 ja päätti,  että strategisten toimenpideohjelmien seurantaraportointi tehdään puolivuosittain.

4 § Vuoden 2023 talousarvion muutos/ VYK -välineistö

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvion investointiohjelman kohtaan
Sivistyslautakunta/ Irtain käyttöomaisuus/ Hankkeet Viialan yhtenäiskoulun
luokkatilojen varustus ja välineistö 268.500 euron määrärahan lisäyksen ja
toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen
yhteydessä

5 § Irtisanoutuminen / tekninen johtaja Jaana Koota (vakanssinumero 11400001)

Valtuusto merkitsi tiedoksi tekninen johtaja Jaana Kootan irtisanoutumisen teknisen johtajan virasta.

6 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Marko Kivi

Valtuusto myönsi Marko Kivelle eron hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä sekä keskusvaalilautakunnan 10. varajäsenyydestä sekä valitsi hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan uudeksi varajäseneksi Timo Räsäsen.

7 § Muut asiat

Valtuusto vastaanotti neljä valtuustoaloitetta:

Valtuutettu Jaakko Leinosen ja 13 muun valtuutetun valtuustoaloite: Akaan kaupunki rakennuttaa jatkossa vain harjakattoisia tai pulpettikattoisia rakennuksia veronmaksajien rahoilla.

Valtuutettu Anni Määtän ja 11 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien asiakaspalvelukoulutusta ja palvelukokokemuksen mittaamista

Heli Einola-Virtasen ja 14 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien terveellisten ja turvallisten liikuntatilaratkaisujen huomioimista Toijalan taajaman osalta kouluverkkoratkaisussa

Valtuutettu Jukka Ahosen valtuustoaloite koskien strategian ytimen ”sujuvan arjen Akaa ” jalkauttamista rakennusvalvontaan

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.