Akaan kaupunki ja Jatke Pirkanmaa pääsivät sopuun Akaa Areenan katsomoiden riita-asiassa - Akaan kaupunki

Akaan kaupunki ja Jatke Pirkanmaa pääsivät sopuun Akaa Areenan katsomoiden riita-asiassa

Akaan kaupunki ja Jatke Pirkanmaa Oy ovat 8.5.2024 allekirjoitetulla sovintosopimuksella ratkaisseet Akaa Areenan katsomoita koskevan riita-asian.

Pirkanmaan käräjäoikeus on vahvistanut sovintosopimuksen 10.5.2024. Riidan piti olla käräjäoikeuden käsittelyssä 14.5.-16.5.2024.

Riita koski näkemyseroa Areenan katsomototeutuksen sopimuksenmukaisuudesta. Nyt tehdyn sovinnon myötä Jatke Pirkanmaa hyvittää kaupungille katsomototeutuksesta 340 000 euroa.

Sovintosopimuksen myötä Akaan kaupunki luopuu kaikista tähänastisista ja tulevista katsomoa tai sen lattiarakenteen yhteensopivuutta koskevista vaatimuksistaan. Myös Jatkeen vastuu toteutetusta katsomosta päättyy.

Kaupunki on uudelleen aloittamassa uuden katsomon hankintaprosessia. Hankintaa valmistelemaan nimetään työryhmä. Tavoitteena on tehdä hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä siten, että uudet lattiarakenteen kanssa yhteensopivat katsomot valmistuvat viimeistään kesällä 2025.

Lisätietoja: tekninen johtaja Jarmo Airaksinen, puh. 040 335 3517, jarmo.airaksinen(at)akaa.fi