Akaan kaupunki ja UPM selvittävät Viialan keskusta-alueen kehittämisen mahdollisuuksia - Akaan kaupunki

Akaan kaupunki ja UPM selvittävät Viialan keskusta-alueen kehittämisen mahdollisuuksia

Akaan kaupunki on kiinnostunut Viialan keskusta-alueen kehittämisestä vanhan vaneritehtaan ja juna-asemanseudun väliin rajautuvassa ympäristössä. Kaupunki ja UPM selvittävät nyt mahdollisuutta kiinteistökauppaan, jossa noin 24 hehtaarin kokoinen maa-alue siirtyisi rakennuksineen UPM:ltä kaupungin hallintaan.

Maanomistus avaisi kaupungille uusia ovia Akaan Viialan taajaman kehittämiseen pitkälle tulevaisuuteen asutuksen, palveluiden ja yritystoiminnan näkökulmasta.

Alueen tarkastelu käynnistyi kaupungin uuden strategisen yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Kaupunki olisi luonteva kehityksen käynnistäjä.

Akaan va. kaupunkikehitysjohtaja Jari Jokisen mukaan alueen kaavamuutoksen myötä kaupunki voisi kartoittaa alueen strategista kehittämistä tukevia yhteistyökumppaneita.

– Ensimmäisessä vaiheessa keskustaan ja junaseisakkeen läheisyyteen olisi mahdollista kaavoittaa laaja alue asutukselle. Tulevaisuudessa kokonaisuuteen voitaisiin uusien toimintojen myötä liittää myös Vanajan ranta ja tehdasalue kiinteäksi osaksi asemanseutua, Jari Jokinen kertoo.

Käynnissä olevassa kokonaistarkastelussa selvitetään esimerkiksi alueen maaperään liittyvät kysymykset.

– Alue avaisi erinomaisen sijaintinsa puolesta uusia mahdollisuuksia Viialan kehittämiseen pitkälle tulevaisuuteen. Eri näkökulmat ja vaikutukset on kuitenkin huolella selvitettävä, toteaa kaupunginjohtaja Antti Peltola.

– On hienoa, jos meille käyttämättä jääneelle maa-alueelle löytyy kehittämismahdollisuuksia. Kaupunki on ehdottomasti oikea omistaja Viialan taajaman laajentumisen kannalta. Tällöin sijainniltaan keskeinen alue pääsisi parhaiten hyödyttämään laajasti yhteiskuntaa tulevaisuudessa, UPM:n kiinteistöpäällikkö Jaakko Kaijalainen sanoo.

Lisätietoja antavat:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, Akaan kaupunki, puh. 040 335 3335
va. kaupunkikehitysjohtaja Jari Jokinen, Akaan kaupunki, puh. 040 335 6098
kiinteistöpäällikkö Jaakko Kaijalainen, UPM, puh. 02041 46022