Elinkeinot - Akaan kaupunki

Asemanseudusta halutaan monipuolinen ja viihtyisä kokonaisuus

Akaan Toijalan asemanseutu on yksi merkittävimmistä kaupungin kehittämiskohteista. Jos kaupunginjohtaja Antti Peltolan visiot käyvät toteen, alueella saatetaan tulevaisuudessa nähdä uusi kirjasto, kerrostaloja, kaupan palveluita ja kaupungin hallinnon toimitiloja. Kaupunginjohtajan mukaan parhaillaan kaupunki tarkentaa alueelle tulevia toimintoja ja palveluita. Asemanseudun alue soveltuisi erinomaisesti niin sanottuun hybridirakentamiseen. – Yksi esimerkki palvelusta, jonka mahdollista sijoittumista selvitetään, on Akaan


Kaupunki toivoo torilavalle ahkeraa käyttöä

Toijalan torille saatiin tänä kesänä uusi kiinteä esiintymislava. Se on ollut käytössä jo muun muassa Iltatorilla ja Hunajatorilla, ja lava on havaittu toimivaksi tapahtumapaikaksi. Lavalle kuitenkin toivotaan ahkeraa käyttöä muulloinkin kuin isoissa yleisötapahtumissa. Akaan kaupungin elinkeinopalveluilla on paikallisille yhteisöille ja toimijoille haaste. – Haluamme haastaa kaikkia akaalaisia yksityisiä ja yhdistyksiä sekä muualta tulevia esiintyjiä hyödyntämään lavaa.


Akaan kaupungin ja Lidl Suomi Ky:n välistä kiinteistökaupan esisopimusta esitetään hyväksyttäväksi

Akaan kaupunki on päässyt neuvottelusopimukseen Lidl Suomi Ky:n kanssa päivittäistavaraketjun myymälän sijoittumisesta Akaaseen. Akaan kaupunkikehitysjohtaja esittää elinvoimalautakunnalle kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymistä liikerakennuksen kaavoittamiseksi Akaan Toijalaan. Elinvoimalautakunnan jälkeen asia menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kaavoitettavaksi esitettävä alue sijoittuu pääsisääntuloväylän varrelle vastapäätä ABC-liikenneasemaa. Kaavaluonnoksessa osoitetaan 3000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta päivittäistavarakaupan rakennusta varten. Alueen asemakaavoitus on nyt etenemässä kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotusta käsitellään elinvoimalautakunnan


Uutta tukea Pk-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa Pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt voivat hakea valtion energiatukea uudenlaiseen täsmäkatselmukseen, jossa kartoitetaan kannattavimmat ja järkevimmät tavat tehostaa energiankäyttöä ja vähentää ilmastopäästöjä. Täsmäkatselmuksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto tai teollisuudessa jokin tietty osa tuotannosta. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista. Valtion tuki täsmäkatselmukselle on


Akaassa kartoitettiin paikallisten yritysten näkymiä liittyen työllisyystarpeisiin

8/2021 | PoVer-hanke PoVer-hanke (ESR) toteutti kyselyn seudullisesti yhdessä Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kuntien kanssa, missä selvitettiin paikallisten yritysten työllisyysnäkymiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 116 alueella toimivaa yritystä. Akaassa kyselyyn osallistui 37 yritystä. Kyselyllä pyrittiin saamaan ajankohtaista tietoa sekä seudullisesti kolmen kunnan osalta, että paikallisesti Akaassa toimivien yritysten erilaisista työntekijätarpeista. Akaan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tavoitteena


Haku: Toijalan Satamaan toimijoita kesälle 2022

Akaan kaupunki on käynnistänyt Toijalan Sataman kehittämisen. Vuoden 2021 aikana sataman muutos on lisännyt kävijämääriä ja palaute on ollut pääosin erinomaista.  Alueelta löytyy monenlaista toimintaa ja uimaranta on noussut monien kuntalaisten ylpeydenaiheeksi. Kehittäminen jatkuu myös 2022. Tarjoamme toimijoille mahdollisuuden osallistua Sataman palveluiden lisäämiseen. Akaan kaupungilla on alueella uimaranta, sauna-pukuhuone –kioskirakennus, koirien uimaranta, laavu, beach-volley -kentät


Kustannustuki on haettavissa 17.8.-30.9.2021

Kustannustuki IV on haettavissa 17.8.-30.9.2021 Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3. -31.5.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Hae kustannustukea, jos yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli


Kustannustuen neljäs hakukierros yrityksille aukeaa 17.8.2021

Kustannustuen neljäs hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Kaikkien toimialojen yritykset voisivat jatkossakin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys


Sulkemiskorvauksen haku keskisuurille ja suurille yrityksille avautuu 15.7. klo 9.00

Valtiokonttori tiedottaa: Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten ja konsernien sulkemiskorvauksen hakuaika on 15.7.-13.8. Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat suljettiin tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti viime keväänä, ja joiden liikevaihto laski sulkemiskaudella yli 30 % verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi


Akaan raakapuuterminaali on valmis ja puunkuljetukset alkavat

Akaan uusi raakapuuterminaali on valmistunut. Väyläviraston hankkeessa toteutettu raakapuuterminaali tehostaa puunkuormausta ja parantaa raakapuun toimitusvarmuutta. Puukuljetukset raakapuuterminaalista alkavat 1.7.2021. Uusi rataverkon raakapuuterminaali Akaassa on valmistunut ja puukuljetukset alueelta alkavat. Uusi terminaali korvaa aiemmin Toijalan keskustassa sijainneen, ahtaan ja logistisesti hankalan ratapihan puunkuormausalueen sekä myös Metsäkansan puunkuormausalueen. Raakapuuterminaalin sijainti Akaan Pointin teollisuusalueella tehostaa puunkuormausta ja -kuljetuksia