Akaan valtuusto päätti vuoden 2021 budjetista - Akaan kaupunki

Akaan valtuusto päätti vuoden 2021 budjetista

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 9.12. päättämään ensi vuoden budjetista. Valtuusto ei tehnyt muutoksia kaupunginhallituksen esitykseen, vaikka joistain kohdista äänestettiin.

Talousarvion tavoitteena on turvata kaupungin kehittyminen strategian mukaisesti ja talouden tasapainoon saattaminen.

Kaupungin elinvoimaa vahvistetaan investoinneilla: Viialaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu ja liikuntahalli. Kouluverkon uudistaminen on edessä myös Toijalassa. Ensi kesäkuussa asukkaille avautuu uusi hyvinvointikeskus.

Yritysalueisiin panostamalla Akaa varmistaa toimintaedellytykset jo käynnistyneille hankkeille ja uusien yritysten aloittamiselle. Akaa Point ja Toijalan ABC:n alue ovat tulevien vuosien kärkihankkeita. Akaa Pointiin valmistuu Liikenneviraston raakapuuterminaali kesäkuussa 2021.

Sisäisen liikenteen kokonaisvaltaista kehittämistä tehdään 2021 – 2025. Lisäksi selvitetään Tampereen seudun joukkoliikennejärjestelmä Nysseen liittyminen.

Akaa kehittää vahvasti ICT:n ja palveluiden digitalisaatiota. Tavoitteena on toiminnan tuottavuuden lisääminen ja palveluiden asiakaslähtöisyyden parantaminen.

Vaikka Akaan kaupungin talouden kehitys on hyvä, sitä rasittaa menneiden vuosien alijäämä. Kuntalain väliaikaisen muutoksen vuoksi Akaan kaupunki hakee alijäämän kattamisaikaan pidennystä nykyisestä neljästä vuodesta kuuteen vuoteen.