Akaassa kartoitettiin paikallisten yritysten näkymiä liittyen työllisyystarpeisiin - Akaan kaupunki

Akaassa kartoitettiin paikallisten yritysten näkymiä liittyen työllisyystarpeisiin

8/2021 | PoVer-hanke

PoVer-hanke (ESR) toteutti kyselyn seudullisesti yhdessä Akaan, Urjalan ja Valkeakosken kuntien kanssa, missä selvitettiin paikallisten yritysten työllisyysnäkymiä. Kyselyyn vastasi yhteensä 116 alueella toimivaa yritystä. Akaassa kyselyyn osallistui 37 yritystä.

Kyselyllä pyrittiin saamaan ajankohtaista tietoa sekä seudullisesti kolmen kunnan osalta, että paikallisesti Akaassa toimivien yritysten erilaisista työntekijätarpeista. Akaan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tavoitteena on osaltaan tarjota tukea yritysten työllistämisen haasteisiin. Kysely lähetettiin sähköpostilla yli 5 henkilöä työllistäville yrityksille huhti-toukokuussa 2021. (Osoitelähde: Akaan kaupungin elinkeinopalvelujen yritysrekisteri.)

Rekrytoinneissa on runsaasti haasteita

Akaan kyselyyn vastanneet yritykset olivat pääsääntöisesti 5-50 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä, jotka ovat toimineet yli 10 vuotta. Akaalaisista yrityksistä 67,6 % kokee heillä olleen haasteita rekrytoinneissa vähintäänkin jonkin verran. Kaikissa mukana olleissa kunnissa näin koetaan 65 %:ssa yrityksistä. Merkittävimmät syyt haasteiden taustalla on ammattitaitoisen henkilöstön puute ja se, ettei toimialalle kouluttaudu riittävästi työvoimaa.

Työntekijätarpeet kohdistuvat ensisijaisesti vakituisiin tehtäviin

Jopa 83,8 % Akaalaisista vastanneista yrityksistä kertoi eniten tarvetta olevan vakituiselle työvoimalle, myös osa-aikaisia ja erilaisia määräaikaisia tarpeita ilmenee 59,5 %:ssa vastauksista. Kesätyöntekijöitä palkkaa 64,9 % vastanneista Akaalaisista yrityksistä. Kaikkien kyselyssä mukana olleiden kuntien osalta luku on hieman korkeampi 74,1 %. Akaassa järjestettiin onnistuneesti alkuvuodesta verkossa Löydä kesätyö Akaasta -kampanja, missä oli mukana 18 työnantajaa. Kampanjaan osallistuneet organisaatiot kokivat saaneensa kampanjan kautta enemmän näkyvyyttä, hakemuksia tuli hyvin ja tekijät avoimiin tehtäviin löytyivät. Kesätyökampanja tullaan järjestämään myös alkuvuodesta 2022.

Yritysten toivomat tuet ja koulutukset työllistämiseen liittyen

Akaalaiset yritykset toivovat tukea ja tietoa erityisesti oppilaitosyhteistyöhön ja taloudellisiin tukiin työllistämiseen liittyen, nämä aiheet nousivat merkittävimmiksi myös muiden mukana olleiden kuntien osalta. Seudullisena toteutuksena tullaan järjestämään syksystä alkaen maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin webinaari -sarja, jossa käsitellään yrityksiltä tulleita toiveita työllistämisen aiheista. Webinaareissa käsitellään muun muassa rekrytointia ja työnantajamielikuvaa, oppilaitosyhteistyötä, palkkauksen tukia ja kansainvälisen työvoiman palkkaamista.

Lisätiedot

PoVer-hanke Yrityskoordinaattori Tanja Kulmala, 044 241 6173 tanja.kulmala@akaa.fi
Elinkeinopäällikkö Jari Jokinen, 040 335 6098 jari.jokinen@akaa.fi
Yrityskoordinaattori Jukka Turunen, 040 335 3690 jukka.turunen@akaa.fi

Kyselyyn organisaatiot_Akaa