Arajärven uimarannan parannustyöt - Akaan kaupunki

Arajärven uimarannan parannustyöt

Arajärven uimarannan, (Arajärventie 603, 37830 Akaa) alueella parannetaan alueen turvallisuutta ja toimivuutta. Uimaranta on erittäin suosittu kirkkaan ja puhtaan uimaveden, sekä ympäröivän luonnon vuoksi. Usein paikoitustila ei riitä ja autoja on jätetty uimarannalle johtavan tien varteen, jolloin pelastusajoneuvojen ajo rannan alueelle estyy. Suunnitelman mukaan tien reunaa levennetään ja tien reunaan tulee muutama parkkipaikka. Leirikatoksen alueelle levitetään uusi murske, puomi poistetaan ja puustoa harvennetaan. Leirikatoksen alueelle saadaan lisää parkkitilaa.

Arajärven alueella poistetaan kirjanpainajan vaivaamia kuusia sekä isoja lahoja puita, jotka aiheuttavat turvallisuusriskin. Nuoria kuusia poistetaan myös kuten Kari Järventaustan vuonna 2020 tekemässä Akaan arvokkaat luontokohteet- kirjassa kehotetaan tekemään.

Lisätietoja: Kaupunginpuutarhuri Marianne Pakola puh. 040 335 3273  marianne.pakola@akaa.fi

Kunnossapidon esimies Harri Pouru puh. 040 335 3248  harri.pouru@akaa.fi

ihmiset uivat rannalla