Asukaskysely: Akaa on kehittyvä ja rauhallinen kaupunki - Akaan kaupunki

Asukaskysely: Akaa on kehittyvä ja rauhallinen kaupunki

Akaan kaupunki päivittää kuntastrategiaa vuosille 2022–2025. Päivitystyön yhteydessä halusimme kuulla kuntalaisten ajatuksia ja toiveita siitä, miten rakentaa entistäkin parempaa Akaata tulevina vuosina. Kaikille avoin kysely oli avoinna netissä 11.–31.3.2022.

Vastaajien mielestä Akaata kuvaavat parhaiten sanat rauhallinen (57 %), kehittyvä (47 %) ja turvallinen (41 %). Myös kuvailusanat uudistuva ja tylsä nousivat esiin.

Huonoiten Akaata vastaajien mielestä kuvaavat adjektiivit edelläkävijä (33%), moderni (24%), houkutteleva (20%) ja tylsä (20%).

Kun asukkailta kysyttiin Akaalle yleisarvosanaa asteikolla 1-5, vastaajista 43 prosenttia antoi arvosanaksi 4, samoin 43 prosenttia antoi 3. Arvosanan 5 antoi seitsemän prosenttia, arvosanan 2 viisi prosenttia ja arvosanan 1 kaksi prosenttia.

Turvallisuus tärkeää

Tulevaisuudessa vastaajat haluavat nähdä Akaan turvallisena (36%), elinvoimaisena (34%), kehittyvänä (32%) ja viihtyisänä (31%) kaupunkina. Vastaajien mielestä arvoista asiakaslähtöisyyden (34%), turvallisuuden (33%) ja luotettavuuden (31%) tulisi ohjata kaupungin toimintaa.

Eniten merkitystä Akaan tulevaisuudelle on laadukkaalla perusopetuksella, liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden kehittämisellä, kunnossa olevilla teillä, nuorten ja lasten hyvinvoinnilla sekä syrjäytymisen ehkäisemisellä, edullisella asumisella ja laadukkaalla varhaiskasvatuksella.

lapsiperhe istuu hiekkalaatikolla ja juttelee

Vastaajia 336

Kyselyyn vastasi 336 henkilöä. Heistä 46 prosenttia oli iältään 46–64-vuotiaita, 26 prosenttia 26–35-vuotiaita, 17 prosenttia 26–35-vuotiaita, 7 prosenttia 65–74-vuotiaita ja 2 prosenttia 18–25-vuotiaita. Alle 18-vuotiaita oli yksi prosentti ja yli 75-vuotiaita yksi prosentti.

Koululaisille oma kysely

Myös Akaan koululaisia kuultiin strategian valmistelussa. Heille järjestetyssä omassa kyselyssä 82 prosenttia antoi Akaalle arvosanaksi 4 tai 5. Koululaisten mielestä Akaata kuvaavat parhaiten sanat rauhallinen, viihtyisä ja turvallinen. Huonoiten Akaata kuvaavat adjektiivit tylsä, moderni ja edelläkävijä.

Tulevaisuudessa lapset ja nuoret haluavat nähdä Akaan viihtyisänä, turvallisena, monipuolisena ja rauhallisena. Tärkeimmiksi arvoiksi nousivat turvallisuus, aktiivisuus ja kodikkuus. Vastaajia oli 133.

Strategian valmistelua ohjaa valtuusto ja sitä valmistelemaan on nimetty erillinen luottamushenkilöistä koostuva strategiatyöryhmä. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy uuden strategian kesäkuussa 2022.