Asukaskysely Akaan kylien kehittämisestä - Akaan kaupunki

Asukaskysely Akaan kylien kehittämisestä

Akaassa päivitetään strategista yleiskaavaa, jonka kaavaluonnos on parhaillaan nähtävänä nettisivuillamme. Yleiskaavaan liittyy kyläalueiden tutkiminen: tavoitteena on selvittää Akaan kyläalueiden erityispiirteitä ja merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Kyläalueita kehitetään sekä erillisinä, omiin vahvuuksiin nojautuvina alueina että kokonaisuutena, joka tukee kaupungin kehittämistä. Kyläalueita tutkitaan niiden historiaa, arvoja, luonnetta ja identiteettiä peilaten. Tuloksia hyödynnetään myös Akaan strategisen yleiskaavan laatimisessa.

Työn tärkeänä osana ovat paikallisten asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden näkemykset Akaan kylistä. Toivomme asukkaiden vastauksia verkkokyselyyn.

Vastaa kyselyyn

Kyselyyn vastaaminen vie arviolta 10-15 minuuttia. Voit halutessasi vastata kaikkiin kysymyksiin, tai vain itseäsi kiinnostavimpiin kysymyksiin.

Vastausaikaa on 14.3.2022 asti. Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Tällä kyselyllä ei kerätä henkilötietoja.

Ilmakuvia Tipurilta
Kuvaaja: Matti Nurmi 16.10.2020

Lisätietoja:

Lasse Silván, kaupunkikehitysjohtaja, Akaan kaupunki, etunimi.sukunimi@akaa.fi

Niina Järvinen, kaavasuunnittelija, Akaan kaupunki, etunimi.sukunimi@akaa.fi

Jarkko Kukkola, kaavanlaatija, Ramboll Finland Oy, p. 020 755 611, etunimi.sukunimi@ramboll.fi