Työllisyyden kuntakokeilu - Akaan kaupunki

Työllisyyden kuntakokeilu

Akaan kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 Pirkanmaalla. Kuntakokeiluun osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Kokeiluaika päättyy 30.6.2023.

Kokeiluun ohjataan:

  1. Työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
  2. Kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa

Yksilöllistä palvelua

Kokeilukuntana me myös Akaassa vastaamme näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kokeilukunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle, sekä työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Valtiolla ja kunnilla työllisyyden edistämiseen on molemmin puoleinen, ja tarkoitus on yhdistää resursseja ja voimavaroja työnantajien ja työnhakijoiden palveluita elinvoiman edistämiseen. Edellytyksenä kuntakokeilussa on tärkeää synnyttää uusia ratkaisumalleja luoda työpaikkoja, edistää työn kysyntää, sekä ehkäistä työttömyyttä.