Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki - Akaan kaupunki

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki

TEM tiedottaa: Laki energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, teollisuuden sähköistämistuesta tulee voimaan heinäkuun alussa.

Eduskunta hyväksyi 15.6.2022 ja tasavallan presidentti vahvisti 22.6.2022 lain energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta. Tuella korvataan päästökaupasta sähkön hintaan aiheutuvia välillisiä kustannuksia teollisuudelle. Päästöoikeuksien hankinnasta aiheutuu fossiilisia polttoaineita käyttäville sähköntuottajille kustannuksia, jotka siirtyvät sähköntuotannon hinnoitteluun sähkön tukkumarkkinoilla, kun fossiilisia polttoaineita käyttäviä laitoksia joudutaan käyttämään.

Maksettavan tuen suuruus määräytyy muun muassa päästöoikeuden hinnan ja toiminnanharjoittajan sähkönkulutuksen tai tuotannon perusteella. Myönnetystä tuesta vähintään puolet tulee käyttää hiilineutraaliutta edistäviin kehittämistoimiin. Tuki on näin kannustin teollisuudelle etsiä ja toteuttaa hiilineutraaliutta edistäviä ratkaisuja.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta

Alustavan tiedon mukaan vuotta 2022 koskeva tukihakemus tulee jättää 30.9.2022 mennessä. Ajantasaiset tiedot löytyvät teollisuuden sähköistämistuen sivuilta.