Esiopetuspäätösten toimittaminen viivästynyt - Akaan kaupunki

Esiopetuspäätösten toimittaminen viivästynyt

Esiopetuspäätösten toimitus on tänä keväänä valitettavasti toistuvasti viivästynyt. Kaikki esiopetuspaikkaa hakeneet ovat saaneet esiopetuspaikan. Päätökset on tehty huhtikuun alkupäivinä. Siirtymävaiheessa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen johtuen Wilman kanssa ilmenneistä teknisistä haasteista päätöksiä ei useasta yrityksestä huolimatta ole saatu toimitettua huoltajille.

Päätökset toimitetaan varhaiskasvatuksen yksiköiden avustamana reppupostina koteihin. Aamu-ja iltapäivätoiminnan hakuaikaa pidennetään edelleen siten, että kaikilla on mahdollisuus hakea toimintaan esiopetuspaikan yhteyteen.

Pahoittelemme tästä viiveestä teille aiheutunutta vaivaa.

Jaana Viuhkola, opetuspäällikkö
Killi Jokila, varhaiskasvatuspäällikkö
Aino Laukkanen, hallinnollinen sihteeri