Etelä-Toijalan koulun sijaintipaikkojen tarkastelu valtuutetuille ja asukkaille 8.6.2023 - Akaan kaupunki

Etelä-Toijalan koulun sijaintipaikkojen tarkastelu valtuutetuille ja asukkaille 8.6.2023

Akaan valtuuston on pian tarkoitus päättää etelä-Toijalan uuden yhtenäiskoulun sijainnista. Valtuutetuille järjestetään tutustuminen sijaintipaikkoihin torstai-iltana 8.6.2023. Asukkaat ovat tervetulleita paikan päälle keskustelemaan valtuutettujen ja kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Tilaisuudet ovat vapaamuotoisia.

Tutustumisen aikataulu to 8.6.2023

Tutustumispaikat on esitelty oheisella kartalla.

klo 17.30-18.15 Lastumäki (kartassa kohde1)

klo 18.25-19.05 Etu-Kurkela (kartassa kohde2)

klo 19.15-20 Uusikylä (kartassa kohde3)

klo 20.10-20.55 Pätsiniemi/Kirkkokangas (kartassa kohde4)

Karttakuva Toijalan taajamasta

Päätöksenteon eteneminen

Elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta käsittelivät kouluverkkoratkaisua kokouksissaan 31.5.2023. Elinvoimalautakunta kannatti koulun sijainniksi Lastumäkeä, sivistyslautakunta puolsi Pätsiniemeä/Kirkkokangasta. Tekninen lautakunta kokoontuu torstaina 1.6.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 6.6., jonka jälkeen valtuusto päättää koulun sijainnista 14.6.

Valtuuston tekemän sijaintipaikkapäätöksen jälkeen kaupunki käynnistää alueen asemakaavan laatimisen päätöksen mukaisesti. Asemakaavaa laadittaessa tullaan kuulemaan osallisia ja heille varataan mahdollisuus jättää mielipiteitä kaavan laatimisen eri vaiheissa. Myös viranomaiset antavat lausuntonsa kaavasta. Asemakaavaa laadittaessa tehdään myös vaadittavat selvitykset muun muassa liikenteestä ja muista mahdollisista vaikutuksista kaavoitettavan alueen ympäristölle.

Koulun tarkka sijainti valitulla alueella tulee tarkentumaan asemakaavoituksen yhteydessä. Tähän tarkkaan sijaintiin vaikuttavat saadut mielipiteet ja lausunnot. Asemakaavoituksen rinnalla tehdään tarkempaa suunnittelua koulurakennuksesta, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä ympäristön, koulun käyttäjien ja lähialueiden asukkaiden näkökulmasta.

Lisätietoja:

kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván, puh. 040 335 3207, lasse.silvan@akaa.fi

sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377, tero.kuusisto@akaa.fi