Asuminen - Akaan kaupunki

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 vaihekaavan vireilletulo

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 6.9.2021 päättänyt käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavan laatimisprosessin. Päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 sekä Kuhmoisten kunnan osalta Keski-Suomen maakuntakaavaa. Vaihemaakuntakaavan sisältö määritetään tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka valmistuu kevään 2022 aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville tulosta kuulutetaan erikseen.


Jussi Kirkonoja aloitti tarkastusinsinöörinä rakennusvalvonnassa

Uusi tarkastusinsinöörimme Jussi Kirkonoja on aloittanut Akaan kaupungin rakennusvalvonnassa maanantaina 22.11.2021. Urjalalaiselle Kirkonojalle Akaa on entuudestaan tuttua aluetta. Hän on toiminut aiemmin julkisrakentamiseen liittyvissä tehtävissä ja työskennellyt kunta-alalla kymmenisen vuotta. Tarkastusinsinööri Jussi Kirkonoja kertoo, että uusi työ Akaan kaupungin rakennusvalvonnassa on mielenkiintoista ja haastavaa. Tarkastusinsinööri Jussi Kirkonoja, jussi.kirkonoja@akaa.fi, puh. 040 335 3416


Hyvinvointikeskuksen pysäkki Torkontiellä käytössä

Hyvinvointikeskuksen pysäkki Torkontiellä on otettu käyttöön. Pysäkillä pysähtyvät Akaan sisäiset vuorot (Koivisto ja Mikkola), jotka on aikatauluissa merkitty Hyvinvointikeskuksen kautta kulkeviksi. Vuorot eivät siis enää käy Nesteen kylmäaseman pihassa kääntymässä. Uusi linjareitti on Hämeentie – Ryödintie – Torkontie – Hämeentie. Valkeakosken Liikenteen seutuliikennevuorot (linja 69) kulkevat entiseen tapaan suoraan Hämeentietä, eli ne eivät kulje uuden


Akaan muuttoliike on parantunut merkittävästi vuoden 2021 aikana

Akaan muuttoliike on korona-aikana 2021–2021 kohentunut merkittävästi. Akaa on saanut tammi-syyskuussa muuttovoittoa 75 henkilöä maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Käänne on merkittävä, sillä Akaa kärsi keskimäärin -85 henkilöä vuodessa muuttotappiota vuosina 2015–2019 ja vielä -45 henkilöä koronavuonna 2020. Akaan muuttoliikkeen positiivinen käänne perustuu kasvaneisiin muuttovoittoihin Tampereelta. Akaan myönteinen asukasluvun kehitys näkyy myös vilkkaana asuntokauppana. Akaa tarjoaakin mahdollisuuden


Jyrki Korhonen aloitti lupainsinöörinä kaavoitusyksikössä

Akaan kaupungin rakennusvalvonnassa tarkastusinsinöörinä työskennellyt Jyrki Korhonen on siirtynyt kaavoitukseen lupainsinöörin virkaan 3.11.2021. Koulutukseltaan hän on rakennusmestari AMK. Lupainsinöörin virka on uusi Akaan kaupungilla. Se käsittää osoitemuutosasioita, poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksien käsittelyjä sekä niihin liittyviä selvityksiä. Asiakaspalvelu ja neuvonta sähköpostitse, puhelimitse ja sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun kautta muodostavat myös tärkeän osan työtä. Lupainsinöörin virka on vakituinen.


Sisäisen joukkoliikenteen aikatauluvihkoja jaossa

Akaan sisäisen joukkoliikenteen uusia talvikauden 2021-2022 aikatauluvihkoja on noudettavissa seuraavista paikoista: – Sisäisen bussiliikenteen linja-autot, Mikkola ja Koivisto – Toijalan pääkirjasto ja Viialan kirjasto Vilkku – Hyvinvointikeskus Aikataulut löytyvät myös osoitteesta www.akaa.fi/joukkoliikenne


Kutsu: Akaan kerros- ja rivitalotontit ennakkovarattavissa

Akaan kaupungin väkiluku on kääntynyt vuoden 2021 aikana kasvuun ja kasvu näyttää jatkuvan tulevaisuudessakin. Palveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen käytetään resursseja ja investointien mukana Akaan elinvoima on parantunut entisestään. Vuokrattavana ja myytävänä olevia kerros- ja rivitalokohteita on markkinoilla vain muutamia, vaikka tarve on suurempi kuin aikaisemmin. Nyt Akaan kaupunki tarjoaa myytäväksi kerrostalo- ja rivitalotontteja erinomaisilta sijainneilta.


Akaan omakotitonttien kysyntä jatkuu vilkkaana

Omakotirakentajien kiinnostus Akaata kohtaan jatkuu vilkkaan kevään jälkeen. Tonttikyselyitä saapuu kaupungin maankäyttö ja kaavoitus -yksikköön tiuhaan tahtiin ja myös alkusyksystä tontteja on varattu. Kaikkiaan tontteja on tänä vuonna myyty, vuokrattu tai varattu 19. Viime vuoteen nähden luvut ovat nousujohteiset. – Koronatilanne ja etätöiden lisääntyminen näkyy tonttikysynnässä. Akaa kiinnostaa talonrakentajia erityisesti hyvien kulkuyhteyksien vuoksi, mutta myös