Kaikille avoin verkkoaivoriihi kotihoidon kehittämisestä - Akaan kaupunki

Kaikille avoin verkkoaivoriihi kotihoidon kehittämisestä

Millaisena näet tulevaisuuden kotihoidon ympärivuorokautisten palveluiden kehittämisen? Millaisia digitaalisia palveluita olet halukas käyttämään?

Kerro omin sanoin ja omista lähtökohdista ajatuksia tulevaisuuden ympärivuorokautisesta kotihoidosta 12.–25.9.2022
avoinna olevassa verkkoaivoriihessä.

Vastaaminen on anonyymiä ja vuorovaikutteista. Tulokset julkaistaan Pirkanmaan liiton soteuudistus.pirkanmaa.fi-verkkosivuilla lokakuun puolessa välissä.

Kyselyn toteuttavat Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSote) -hankkeet.

kädet päällekkäin