Kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelma pienyrityksille, rahoitushaku auki - Akaan kaupunki

Kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelma pienyrityksille, rahoitushaku auki

ELY-keskus tiedottaa:

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan mikro- ja pienten yritysten (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset) kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa. Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin:

  • Kasvua ja/tai vientiedellytyksiä parantaviin tutkimus- ja tuotekehitystoimenpiteisiin. Erityisenä painopisteenä digitaalisuus, vihreä talous mm. energia- ja materiaalitehokkuus ja kiertotalous.
  • Kansainvälistymistä edistävän brändin ja strategian rakentamiseen.
  • Markkina- ja jakelukanavaselvityksiin sekä messuihin.
  • Kansainvälistymistä edistävä pilotointiin ja testaukseen. Pienimuotoisen proton valmistukseen tai koemarkkinointiin, joilla haetaan esimerkiksi palautetta tuotteen/palvelun ominaisuuksista tai kehitystarpeista ja soveltuvuudesta ao. markkinaan. Pilotoinnit ja demonstraatiot, silloin kun se on asiakkaille maksuton.
  • Vientiin liittyviin IPR- selvityksiin (sis. laki- ja standardivaatimukset)
  • Hankkeen toteutukseen palkattavien avainhenkilöiden palkkoihin enintään 18 kk:n ajalle

Lue lisää ELY-keskuksen tiedotteesta.