Päihteiden haitoilta suojaaminen - Akaan kaupunki

Päihteiden haitoilta suojaaminen

Miten voin ennaltaehkäistä lapseni/nuoreni päihdekokeiluja?

Ole aidosti kiinnostunut siitä, mitä lapsellesi kuuluu, kenen kanssa hän liikkuu ja missä hän menee. Ole saatavilla silloin, kun nuori sitä pyytää ja tarvitsee. On erityisen tärkeää, että päihteistä ja niiden haitoista pystytään puhumaan kotona.

Mieti, millaista esimerkkiä itse annat päihteiden käytöstä nuorelle. Pohdi etukäteen sitä, miten suhtaudut, jos nuoresi kokeilee/käyttää päihteitä. Ota selvää erilaisista päihteistä etukäteen. Keskustele asiasta myös muiden vanhempien kanssa. Pidä kiinni kotiintuloajoista, jotka nuoren kanssa on sovittu. Älä tarjoa tai osta omalle nuorellesi alkoholia. Tue ja vahvista nuoressasi ja nuoren elämässä olevaa hyvää anna hänelle positiivista palautetta.

Miten toimin, jos nuori kokeilee päihteitä?

Jos saat tietää nuoren kokeilleen tai käyttäneen päihteitä, älä ylireagoi. Älä syytä tai syyllistä nuorta. On kuitenkin suotavaa näyttää pettymys. Älä myöskään syytä itseäsi, sillä nuori voi tehdä päätöksiä ja valintoja, jotka ovat erilaisia kuin mitä sinä olisit toivonut.

Kysy nuorelta päihteiden käytön syytä ja motiivia. Tämän pohjalta voitte yhdessä miettiä, miten nuori voi jatkossa vastaavanlaisessa tilanteessa toimia. Asioiden rehellinen kohtaaminen ja toiminnan seurausten kantaminen kasvattavat itsenäisyyttä ja vastuunottokykyä omista teoista. Väärin toimimisesta ei tule kuitenkaan seurata hylkäämistä eikä kohtuutonta rangaistusta.

Uskalla ottaa puheeksi vaikeatkin asiat. Keskustele nuoren kanssa rauhallisesti, asiallisesti ja faktoihin perustuvalla tavalla liioittelematta tai pelottelematta. Kerro, että kotiin saa ja pitää aina tulla ja että sinulle voi soittaa aina, missä tilanteessa tahansa. Salailu ja kiinni jäämisen välttely voi johtaa vaaratilanteisiin, jos nuori ei osaa tai uskalla pyytää apua silloinkaan, kun päihteiden kanssa tulee ongelmia.

Aikuinen, oletko huolissasi omasta alkoholinkäytöstäsi?

Voit keskustella asiasta esimerkiksi oman terveysasemasi sairaanhoitajan tai lääkärin kanssa tai työterveyshuollossa. Netistä löydät paljon tietoa esimerkiksi alkoholin kohtuukäytön rajoista sekä alkoholin vaikutuksesta itseesi ja perheeseesi. Myös vertaistukea on saatavilla.

Nuori, jos olet huolissasi vanhempasi tai ystäväsi päihteiden käytöstä

Älä jää yksin, vaan ota asia rohkeasti puheeksi luotettavan ihmisen kanssa. Puhu asiasta ystävän tai aikuisen, esimerkiksi koulun kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan tai nuoriso-ohjaajan kanssa.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä