Kouluterveydenhuolto

 

Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

Hoitavina tahoina toimivat kouluterveydenhoitajat sekä koululääkäri. Lisäksi kouluterveydenhuollossa toimii psyykkari eli psykiatrinen sairaanhoitaja 6-9 -luokkalaisille sekä lukiolaisille.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen seuraaminen, arvioiminen ja tukeminen toteutetaan yhteistyössä koulun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on

  • vuosittaiset määräaikaistarkastukset
  • laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokan oppilaille yhdessä lääkärin kanssa. Tarkastuksiin täytetään ennakolta Thl:n esitietolomakkeet.
  • rokotukset kansallisen rokotusohjelman mukaisesti
  • seksuaaliterveys ja ehkäisyasiat
  • ensiapuluonteinen sairaanhoito (muu sairaanhoito annetaan terveysasemalla)
  • yhteistyö muun oppilashuollon- ja opetushenkilöstön kanssa

 

Kun lapsi sairastuu

Äkillisesti sairastuneena ei pidä tulla kouluun.

Äkillisissä sairastapauksissa tai jos oppilas on lääkärin tutkimuksen tai hoidon tarpeessa oppilaan sairaanhoidosta vastaa oma terveysasema. Äkillisesti sairastuneen alle 12-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen kouluterveydenhoitajalta saman päivän aikana tapahtuneen yhteydenoton perusteella. Todistusta ei kirjoiteta takautuvasti.

Koululaiset ovat vakuutettuja koulumatkoilla sekä koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Koulupäivän aikana sattuneet pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Vakavat tapaturmat arvioidaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa. Tarvittaessa oppilas lähetetään jatkohoitoon.

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan hammashoitolaan.

 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä

Akaan lapsiperhepalvelut

Valkeakosken nuorisopsykiatria

mielenterveystalo

neuvokas perhe

terve koululainen

terveyskylä

väestöliitto

mll

ADHD-liitto