Kaupunginhallituksen 13.12.2022 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 13.12.2022 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 13.12.2022 ja teki seuraavat päätökset:

330 §  Toijalan alakoulun rakentaminen / Kilpailutus, tarjouspyyntöaineisto

Salassapidettävä JulkL 621/1999 §6

331 § Jokiniementien asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet

332 § Peräkiventie – Runkotie asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet

333 § Vuoden 2022 talousarvion 3. muutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioon seuraavat muutokset:

Tuloslaskelmaosa            Vaikutus toimintakatteeseen/ vuosikatteeseen, euroa

Kaupunginhallituksen vastuualue yhteensä                                 0

Hallintopalvelut                                                                                  0

 

Elinvoimalautakunnan vastuualue yhteensä                    +75.000

Kaupunkikehityspalvelut                                                       +75.000

 

Perusturvalautakunnan vastuualue yhteensä               -1.354.300

Sosiaalityö                                                                                   -2.200

Vanhuspalvelut                                                                         -5.200

Vammaispalvelut                                                                     -9.200

Terveydenhuolto                                                                -1.337.700

 

Sivistyslautakunnan vastuualue yhteensä                                   0

Kasvatus- ja opetuspalvelut                                                             0

Vapaa-aikapalvelut                                                                            0

 

Teknisen lautakunnan vastuualue yhteensä                               0

Teknisen toimen hallinto                                                                0

Tilahallinto                                                                                        0

Siivous- ja ruokapalvelut                                                                0

Alueiden kunnossapito                                                                   0

-1.279.300

 Vaikutus vuosikatteeseen, euroa

Verotulot                                                                         +1.179.600

 Yhteensä                                                                      -99.700

 Vaikutus tilikauden tulokseen/ tilikauden yli/-alijäämään, euroa

Poistot                                                                                +99.700

Yhteensä                                                                                  0

Investointiosa

Investointimenot                                                             +1.648.000

Investointitulot                                                                    +170.000

Netto                                                                              +1.818.000

Yksityiskohtaiset tiedot investointeihin esitetyistä muutoksista ovat esityslistan liitteenä olevassa investointiohjelmassa.

Rahoitusosa

Tulorahoituksen korjauserät                                               -32.600

Vaikutus maksuvalmiuteen                                        +1.685.700

Ulkoiset erät

Hallintotoimelle annetaan oikeus tehdä ulkoisiin eriin eläkemenoperusteisen Kuel-maksun kohdentamiseen liittyvät muutokset. Lisäksi hallintotoimelle annetaan oikeus tarvittaessa huomioida ja kohdentaa mahdolliset suosituksesta tms. aiheutuvat tilien muutokset tiliryhmästä toiseen liittyvät tai muut vastaavat muutokset.

Sisäiset erät

 Hallintotoimelle annetaan oikeus tehdä sisäisiin eriin mahdollisesti tarvittavat tarkistukset.

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.