Kaupunginhallituksen 16.5.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 16.5.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 16.5.2023 ja teki seuraavat päätökset:

134 § Talouskatsaus 1-3/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-3/2023 ja Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020 – 1-3/2023 ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Lisäksi hallitus velvoittaa lautakunnat ja toimialojen henkilöstön sitoutumaan talousarvion puitteissa toimimiseen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

135 § Akaan kaupungin vakuutusten hankinta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin vakuutusten kilpailuttamista varten laaditun hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön sekä oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään asiakirjoihin pieniä, teknisiä korjauksia. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä oikeusturvavakuutusta koskevan If Vahinkovakuutus Oyj:n tarjouksen.

136 § KOY Toijalan moottoritien liittymä / Akaanportin liiketila 10 vuokrasopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi KOY Toijalan moottoritien liittymä / Akaanportin liiketila 10 vuokrasopimusen

137 § Kaupunginjohtajan virka / auki julistaminen

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kaupunginjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana.

138 § Teknisen johtajan virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus vahvisti teknisen johtajan virkavaalin.

139§  Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen Ukraina-Projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

140 § Sarastia Oy yhtiökokous / Omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Sarastia Oy:n yhtiökokouskutsun ja että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

141 § HS-vesi Oy yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi HS-vesi Oy:n yhtiökokouskutsun ja että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

142 § UrAVa ry:n vuosikokous

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi UraVa Ry:n vuosikokouskutsun ja että vuosikokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

143 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Jouni Koski

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

  1. myöntää Jouni Koskelle eron sivistyslautakunnan puheenjohtajuudesta
  2. valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  3. valitsee sivistyslautakuntaan puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.