Kaupunginhallituksen 18.4.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 18.4.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 18.4.2023 ja teki seuraavat päätökset:

91 § Oppituntien pituus

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun

92 § Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteistyösopimuksen päivittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päätti hyväksyä Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteistyösopimuksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

93 § Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella voimassa olevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen muuttamisen

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päätti hyväksyä muutokset kuntien väliseen yhteistyösopimukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella

94 § Pätsiniementie 67 asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Pätsiniementie 67:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet

95 § Itsenäisyyspäivän kunniamerkit

Kaupunginhallitus päätti, että kunniamerkkejä haetaan luottamushenkilöille 1-2 kpl ja kaupungin

henkilökunnalle 1-2 kpl ja todeta, että ehdokkaat luottamushenkilöiden osalta on toimitettu

hallintojohtajalle kokoukseen mennessä. Johtoryhmä nimeää henkilökunnasta ehdokkaat, joille kunniamerkkiä haetaan

96 § Akaan kaupungin valtionosuudet vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä päätöksen kotikuntakorvauksen maksatuksen oikaisemisesta.

97 § Talouden tasapainottamisohjelman (2018) seuranta ja raportointi vuosilta 2018-2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman (2018) toteutumisen seurantaraportin koskien vuosia 2018 – 2022 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle

98 § Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2022 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

99 § Valtuustoaloite / Palvelusetelin käyttöönotto Akaan päivähoidossa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

100 § Valtuustoaloite / Kaupungin nuorisotyön painopiste

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle ja nuorisovaltuustolle valmisteltavaksi

101 § Valtuustoaloite / Yhden vuosiviikkotunnin lisääminen tuntikehykseen alakouluissa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyslautakunnalle ja nuorisovaltuustolle valmisteltavaksi.

102 § Valtuustoaloite / Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatetus

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

103 § Valtuustoaloite yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksen järjestämisestä Akaan valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille

Kaupunginhallitus totesi, että valtuustoaloitteen mukainen koulutus toteutetaan osana laajempaa koulutuspakettia ja ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

104 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Maire Rokkanen

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Maire Rokkaselle eron keskusvaalilautakunnan 7. varajäsenyydestä.

105 § Eronpyyntö luottamustoimesta/ Eija Kariluoma

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

  1. myöntää Eija Kariluomalle eron keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuudesta.
  2. valitsee keskusvaaliautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  3. valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistä puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

106 § Maanpuolustuksen jatkokurssi LSSAVI J19/2023

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa valtuuston varapuheenjohtaja Jaakko Leinosen osallistumaan alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssille nro LSSAVI J19/2023.

107 § Akaan kaupungin edustajien valinta yhteisöjen vuosikokouksiin vuosiksi 2022-2023

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Pirkan helmi Ry:n hallitukseen Jari Näsin.

108 § Yh-kodit yhtiökokous/ omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi YH kodit Oy:n yhtiökokouskutsun ja että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

109 § Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiökokouskutsun ja että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

110 § Kuntien Tiera Oy yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsun ja että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

111 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous / edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouskutsun

2) nimetä yhtymäkokousedustajaksi sivistysjohtajan ja hänelle varaedustajaksi hallintojohtajan

3) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

112 § Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous/ edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouskutsun

2) nimetä yhtymäkokousedustajaksi Inka Lopin ja hänelle varaedustajaksi Saila Kallioisen

3) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen

mukaisesti

113 § Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy:n yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt Oy:n yhtiökokouskutsun ja että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.