Kaupunginhallituksen 19.3.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 19.3.2024 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 19.3.2024 ja teki seuraavat päätökset:

 

74 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportti vuodesta 2023

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportin vuodelta 2023 ja saattoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportin vuodelta 2023 tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi

75 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma vuodelle 2024

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman vuodelle 2024.

76 § Valtuustoaloite / Esteettömyyden mahdollistaminen Toijalan asemalla

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan selvityksen ja  toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

77 § Asuintonttien luovutusehdot

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksesta muutoksen Akaan kaupungin asuintonttien luovutusehtoihin seuraavasti:

  1. uuden vuokrasopimuksen mukaisen tontin voi lunastaa omaksi kahden vuoden kuluessa ja kaupunki laskee vuokra-aikana maksetut vuokrat osaksi tontin kauppahintaa.
  2. jos varatusta asuintontista tehdään varausajan puitteissa kauppa, kaupunki hyvittää varausmaksun osana kauppahintaa.
  3. Jos kauppaa ei varausajan puittessa synny, ei varausmaksua palauteta.
  4. muilta osin luovutusehdot pysyvät ennallaan.

78 § Esiselvitys asuntomessuista Akaassa

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päätti, että

– Akaan kaupunki jatkaa asuntomessujen järjestämiseen liittyvää selvitystä yhteistyössä Suomen Asuntomessujen kanssa

– Yhteistyössä Suomen Asuntomessujen kanssa selvitetään mahdollisuudet järjestää asuntomessut uudenlaisella pientalokonseptilla

– merkitsee tiedoksi liitteenä olevan asuntomessuselvityksen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, esittää valtuustolle, että se merkitsee tehdyn selvityksen tiedoksi

79 § Lausuntopyyntö Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä vuosille 2024–2025

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon Akaan kaupungin lausunnoksi Pirkanmaan ELYkeskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä vuosille 2024–2025

80 § Kommenttipyyntö: Valkeakosken rantojen osayleiskaavan päivittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavan lausunnon annettavaksi kommenttipyyntöön Valkeakosken rantojen osayleiskaavan päivittämisestä:

Akaan kaupungilla ei ole huomautettavaa Valkeakosken rantojen osayleiskaavan päivittämistä koskevan kaavaluonnosaineiston.

81 § Lausuntopyyntö: Sähkökaapelien rakentaminen Vanajaveden alitse välille Lippo-Perälä-Konho sekä valmistelulupa, Lempäälä, Akaa ja Valkeakoski

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavan lausunnon annettavaksi lausuntopyyntöön (Sähkökaapelien rakentaminen Vanajaveden alitse välille Lippo-Perälä-Konho sekä valmistelulupa, Lempäälä, Akaa ja Valkeakoski):

Akaan kaupungilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen, kunhan Akaan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisena toimivan Valkeakosken ympäristönsuojelun mahdollinen lausunto huomioidaan hankkeessa

82 § Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus, suunnitelma palvelujen järjestämiseksi sekä toimitilailmoitus / Valtioneuvoston päätös Valkeakosken kaupungin kuulumisesta Tampereen seudun työllisyysalueeseen ja muutetun Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että

  1. Valtioneuvoston päätös Valkeakosken liittämisestä Tampereen seudun työllisyysalueeseen merkitään tiedoksi.
  2. Kaupunginvaltuuston päätös 25.10.2023 § 69 yhteistoimintasopimuksen hyväksymisen osalta kumotaan.
  3. Liitteenä oleva 1.8.2024 voimaantuleva yhteistoimintasopimus Tampereen seudun työllisyysalueen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.
  4. Oikeutetaan kaupunginjohtaja tekemään yhteistoimintasopimukseen muutokset siten, että Valkeakosken kaupunkiin sovelletaan samoja ehtoja kuin muihinkin sopijakuntiin, mikäli Valkeakosken kaupunki päättää sopia näistä ehdoista.

83 § Toijalan työttömät ry:n avustusanomus

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun

84 § Akaan kaupungin omistajaohje

Kaupunginhallitus ehdottaa että valtuusto hyväksyy Akaan kaupungin omistajaohjeen esityslistan liitteen mukaisesti.

85 § Akaan kaupungin hallintosääntö 1.4.2024

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Akaan kaupungin hallintosäännön esityslistan liitteen mukaisesti

86 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024/ Seuranta 12/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi strategisten toimenpideohjelmien 2023-2024 seurannan 12/2023 ja esittää sen tiedoksi valtuustolle

87 § Talouden tasapainottamisohjelman (2018) seuranta ja raportointi vuosilta 2018-2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden tasapainottamisohjelman (2018) toteutumisen seurantaraportin koskien vuosia 2018 – 2023 ja lähettää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

88 § Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2023 ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

89 § Vuoden 2024 talousarvion 1. muutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon esityslistan mukaiset muutokset.

90 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vanhusneuvosto – uuden jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi vanhusneuvoston ehdotuksen ja nimesi Rainer Hirvosen jäseneksi Akaan vanhusneuvostosta Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.