Kaupunginhallituksen 2.5.2023 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 2.5.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 2.5.2023 ja teki seuraavat päätökset:

119 § Salassa pidettävä: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom.

120 § Salassa pidettävä: Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom.

121 §Sosiaaliasiamiehen selvitys 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2022 tiedoksi ja pyytää Akaan kaupunginhallitukselle tarkempi selvitys esittelytekstin kohtaan ”Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasioita yhteydenotoista koski 9, lastensuojelua 5 ja lapsiperheiden sosiaalityötä 4. Näitä kaikkia sektoreita koskevat yhteydenotot henkilöityivät erittäin voimakkaasti, ts. sama ammattilainen mainittiin eri asiakkaiden palautteissa.”

122 § Koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2026 (2028) -yhteishankintaan liittyminen

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupunki sitoutuu Hansel Oy:n koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2026 (2028) –yhteishankintaan ja sivistysjohtaja valtuutetaan hoitamaan asian käytännön toimenpiteet

123 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Toni Nenonen

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Toni Nenoselle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen sivistyslautakuntaan.

124 § Loimi Hämeen Jätehuolto Oy yhtiökokous /omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Loimi Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokouskutsun, ja todeta että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustakasi Janita Puomilan ja varaedustajaksi Inka Lopin sekä Akaan kaupungin ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen Saila Kallioisen ja varajäseneksi teknisen johtajan.

125 § Suomi-Rata Oy yhtiökokous/omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Suomi-Rata Oy:n yhtiökokouskutsun, ja todeta, että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta asialistan kohtaan14, jossa käsitellään ratalinjauksen tilannetta ja aikataulua, ohjeistuksena yhtiökokousedustajalle Akaan kaupungin kantana huomioitavaksi, että suunnittelua ei jatketa nyt esitettyjen ratalinjausten pohjalta. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustakasi kaupunkikehitysjohtajan ja varaedustajaksi kaupunginjohtajan.

126 § Monetra Oy Oulun yhtiökokous/omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Monetra Oy Oulun yhtiökokouskutsun, ja todeta, että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

127 § Valtuuston 26.4.2023 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 26.4.2023 tehdyt päätökset §: 15- 23 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

128 § Valtuustoaloite / Maksuttoman aamupalan tarjoaminen peruskouluissa

Aloite lähetettiin sivistyslautakunnan ja nuorisovaltuuston valmisteltavaksi

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.