Kaupunginhallituksen 21.5.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 21.5.2024 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 21.5.2024 ja teki seuraavat päätökset:

152 § Akaan kaupungin vastaus Pirkanmaan rakennustyö 63 Oy:n vaatimukseen/ haaste riita-asiassa, kirjallisen vastauksen antaminen/ sovintoesitys

  • Salassapidettävä, JulkL 621/1999 § 24)

153 § Käyttöoikeussopimus kiinteistöllä 20-439-1-15

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen käyttöoikeussopimuksen seuraavalla muutoksella:

Käyttöoikeuksista ei suoriteta käyttöoikeusmaksua.
Tämän käyttöoikeussopimuksen myötä kaupungille mahdollisesti tulevista ylläpitokustannuksien lisäyksestä tai näiden palveluiden järjestämisestä aiheutuneet kulut laskutetaan toimijalta täysimääräisesti.
Sopimus on voimassa 5.6.2033

154 § Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi Loimi-Häme Oy:n yhtiökokouskutsun,

2) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

155 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus päätti, että päätöksiä ei oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

156 § Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Merkittiin tiedoksi

157 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi

158 § Akaan kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin vuosiksi 2024-2025

Kaupunginhallitus nimesi Koy Toijalan virastokeskuksen hallitukseen kolmanneksi jäseneksi Janita Puomilan ja toiseksi varajäseneksi Tapio Kivistön.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.