Kaupunginhallituksen 22.11.2022 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 22.11.2022 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 22.11.2022 ja teki seuraavat päätökset:

297 § Akaan yrittäjäpalkinto 2022

Salassapidettävä

298 § Nk. Tarpian talojen tonttien myynti

Kaupunginhallitus päätti että Kiinteistöllä 20-444-1-635 sijaitsevat rakennuspaikat 1 ja 2 korttelissa 185 sekä rakennuspaikka 1 korttelissa 187 asetetaan myytäväksi huutokaupalla. Kaupunki pitää oikeuden hylätä tai hyväksyä korkein tarjous. Huutokauppa suoritetaan internetin sähköisellä alustalla.  Tonteille asetetaan rakentamisvelvoite niin, että purettavien rakennusten tulee olla purettuna vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta ja uudisrakennusten rakentamisen tulee olla aloitettu kahden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta,

299 § Lausunto Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioon 2023 ja taloussuunnitelmaan 2024-2025

Kaupunginhallitus totesi pyydettynä lausuntonaan, ettei Akaan kaupungilla ole huomautettavaa Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024 ja 2025.

300 § Akaan kaupungin lakisääteinen selvitys koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Kaupunginhallitus päätti täydentää 23.2.2022 annettua ja 21.6.2022 täydennettyä selvitystä siirtyvien sopimusten osalta, poistaa Kierrätyskeskuksen tilan (Kiinteistöyhtymä Hallitie 4) siirtyvien listalta sekä lisätä leasing-sopimuksia koskevalle listalle Nahkialan koululla sijaitseva leasingpuhelinkoppi

301 § Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston nimeämispyyntö

Kaupunginhallitus hyväksyi Akaan nuorisovaltuuston esityksen ja esittää Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon varsinaiseksi jäseneksi Atte Rantasen ja varajäseneksi Elias Harjun.

302 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vanhusneuvosto – varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus nimesi Akaan vanhusneuvoston varajäsen Paula Heinolan varajäseneksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon.

303 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vammaisneuvosto – varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus nimeää Akaan vammaisneuvoston jäsen Sinikka Leikkaisen varajäseneksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

304 § Valtuuston 16.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 16.11.2022 tehdyt päätökset §: 80-87 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.