Kaupunginhallituksen 26.3.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 26.3.2024 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 26.3.2024 ja teki seuraavat päätökset:

96 § Toijalan työttömät ry:n avustusanomus

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että

  1. kaupunki myöntää Toijalan Työttömät ry:lle 25 200 euron suuruisen avustuksen vuodelle 2024 ja sitoutuu avustukseen 24 kuukauden ajalle
  2. avustuksen suuruus ja jatko arvioidaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä
  3. avustuksen ehtona on aktiivinen työskentely mm. Pirkanmaan hyvinvointialueen suuntaan kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tarjoamiseksi
  4. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvioon elinvoimalautakunnan vastuualueelle kaupunkikehityspalvelujentehtävätasolle työllisyyspalvelujen tulosalueelle 25 200 euron määrärahanlisäyksen em. tarkoitukseen ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä
  5. päätös on ehdollinen myönnettävälle lisämäärärahalla
  6. avustus ei sisällä vuokratakuuta

 

97 § Akaan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023

Kaupunginhallitus päätti

– esittää valtuustolle tilikauden 2023 tuloksen, 598.554,99 euron ylijäämän käsittelystä seuraavaa:

o tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 2.266,76 euroa, joka on Toijalan Moottoritien sisääntulon rakentamiseen kohdistuvaa poistoeron vähennystä.

o tilikauden ylijäämä 600.821,75 euroa kirjataan taseessa oman pääoman erään tilikauden yli-/alijäämä.

– allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi

– saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi sekä

– antaa hallintotoimelle oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisluonteisia ja tilintarkastajan suosittelemia muutoksia.

98 § Akaa Areena kilpailutus, katsomo, hankintapäätös

salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6

99 § Kaupunginjohtajan johtajasopimus

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.