Kaupunginhallituksen 5.3.2024 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 5.3.2024 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 5.3.2024 ja teki seuraavat päätökset:

57 § Kauppakirjan hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kauppakirjan kaupungin puolesta allekirjoitettavaksi
  2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää ao. tarkoitukseen tarvittavan 1.500 euron määrärahan lisäyksen vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Kaupunginhallitus/ Maa-alueet/ Hankekohtaiset ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.
  3. laittaa päätöksen täytäntöön heti kaupunginhallituksen päätöksen saatua lainvoiman
  4. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan

58 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 6.2.2025 § 25 koskien Viialan vanhan terveyskeskuksen myyntiä

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen esityslistan asiaselostuksessa esitellyin perustein

59 § Määräaikaisen apulaisrehtorin viran perustaminen Viialan yhtenäiskouluun 1.8.2024-30.6.2025

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle Viialan yhtenäiskoulun määräaikaisen apulaisrehtorin viran (vakanssinumero 12400028) perustamista ajalle 1.8.2024-30.6.2025. Vakanssista aiheutuvat kustannukset tulee kattaa Viialan yhtenäiskoulun vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman määrärahojen sisältä eikä vakanssia varten näin ollen haeta lisämäärärahaa.

60 § Tietohallinnon asiantuntijapalveluiden sopimus

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi toimenpiteet talousarvioon sisältyvän kaupunginhallituksen vastuualueen tietohallintopalvelujen tulosalueen 60.000 euron vähennyksen saavuttamiseksi

61 § Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion päivitetyn täytäntöönpano-ohjeen.

62 § Itsenäisyyspäivän kunniamerkit 2024

Kaupunginhallitus päätti

  1. hakea kunniamerkkejä kolmelle luottamushenkilöille sekä johtoryhmän harkinnan mukaan kaupungin henkilöstölle 3-5 kappaletta.
  1. Todeta, että ehdokkaat luottamushenkilöiden osalta toimitetaan hallintojohtajalle 2.4.2024 mennessä

63 § Akaan kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin vuosiksi 2024-2025

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiökokouksiin ehdotettavat Akaan kaupungin edustajat seuraavien yhtiöiden hallituksiin

Loimi Hämeen jätehuolto Oy

Saila Kallioinen varalla tekninen johtaja

Akaan vuokra-asunnot Oy

Janita Puomila

64 § Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenten nimeämispyyntö kaudelle 2024-2025

Kaupunginhallitus nimesi Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon jäseneksi Elias Harjun sekä varajäseneksi Vilma Kahilan

65 § Valtuuston 21.2.2024 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 21.2.2024 tehdyt päätökset §: 1- ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön

66 § Valtuustoaloite / Pärintien katuvalojen infra toteutetaan kuluvan vuoden 2024 aikana

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi

67 § Valtuustoaloite / Aikaperusteisista kokouspalkkioista luopuminen ja toimielinten varapuheenjohtajien vuosipalkkioiden kriittinen tarkastelu

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun.

68 § Eronpyyntö luottamustoimesta /Terhi Vaden

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto

  1. myöntää Terhi Vadenille eron Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä, teknisen lautakunnan varajäsenyydestä sekä kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä
  1. valitsee Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen, teknisen lautakunnan varajäsenen sekä kiinteistötoimitusten uskotun miehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.