Kaupunginhallituksen 7.12.2022 päätökset - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen 7.12.2022 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 7.12.2022 ja teki seuraavat päätökset:

310  § Akaan kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Akaan kaupungin talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 – 2027 pöytäkirjaan kirjatuin muutoksin.

311 § Vuoden 2023 talousarvioon liittyvä henkilöstösuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023 – 2027 taloussuunnitelmaan liittyvän vuoden 2023 henkilöstösuunnitelman.

312 § Asuntomessujen järjestäminen Akaassa

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että asuntomessujen selvittämistä jatketaan Suomen Asuntomessujen kanssa esiselvityksellä.

313 § Akaan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön siten, että se tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

314 § Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan asettaminen vuosiksi 2023-2025 ja lautakunnan jäsenten vaali vuosiksi 2023-2025

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää seuraavaa:

  1. todeta, että perusturvalautakunnan toiminta päättyy 31.12.2022
  2. asettaa hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan vuosiksi 2023 – 2025 ja suorittaa lautakunnan vaalin
  3. valita hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2023-2025.

315 § Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikat seuraavasti:

001 Toijalan läntinen äänestysalue Toijalan yhteiskoulu

002 Toijalan itäinen äänestysalue Toijalan yhteiskoulu

003 Viialan äänestysalue Viialan kirjasto

004 Kylmäkosken äänestysalue Kylmäkosken terveysasema

Samalla kaupunginhallitus päätti, että ennakkoäänestys toimitetaan

– Toijalan kaupunginosassa entisellä kaupungintalolla, Myllytie 3, 37800 Akaa

– Viialan kaupunginosassa Viialan kirjastossa, osoite Solmukatu 3, 37830 Akaa

– Kylmäkosken kaupunginosassa Kylmäkosken entisellä terveysasemalla, osoite Koulutie 5, 37910 Akaa

Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken kaupunginosien ennakkoäänestyspaikat pidetään avoinna:

keskiviikko – perjantai 22.3.-24.3.2023 klo 10.00 – 17.00

lauantai – sunnuntai 25.3.-26.3.2023 klo 10.00 – 15.00

maanantai – tiistai 27.3.-28.3.2023 klo 9.00 – 20.00

316 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous / edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouskutsun

2) nimetä yhtymäkokousedustajaksi sivistysjohtaja Tero Kuusiston ja hänelle varaedustajaksi hallintojohtaja Katariina Koiviston

3) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

317 § Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous/ edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouskutsun

2) nimetä yhtymäkokousedustajaksi Saija Roinisen ja hänelle varaedustajaksi Inka Lopin

3) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

318 § Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavan alustavan kaupunginhallituksen kokousaikataulun alkuvuodelle 2023:

ti 17.1.2023

ti 7.2.2023

ti 7.3.2023

to 30.3.2023

ti 18.4.2023

ti 2.5.2023

ti 16.5.2023

ti 6.6.2023

ti 20.6.2023

ti 15.8.2023

Kokoukset alkavat kello 18.00 ja kokouspaikka määritellään kokouskohtaisesti. Kaupunginhallitus voi lisäksi päätöksellään tai puheenjohtajan päätöksellä tarvittaessa pitää kokouksen muulloinkin. Mahdolliset muutokset kokousaikoihin ilmoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin ennakkoon.

 Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuuston kokousajankohdat vuonna 2022 ovat seuraavat:

ke 22.2.2023

ke 22.3.2023

ke 26.4.2023

ke 14.6.2023

ke 27.9.2023

ke 25.10.2023

ke 15.11.2023

ke 13.12.2023

Kokoukset alkavat kello 18.00 ja kokouspaikkana on pääsääntöisesti Toijalan yhteiskoulun auditorio.

 

319 § Kuntalaisaloite Toijalan asemarakennuksen sulkemiseksi

Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selvityksen ja toteaa kuntalaisaloitteen loppuun käsitellyksi.

320 § Valtuustoaloite / Lakkautetun Rasin koulun kiinteistön käyttötarkoituksen uudelleenorganisointi

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun.

321 § Valtuustoaloite / Ikäihmisten palveluyksikön rakentaminen Viialan taajamaan

Kaupunginhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selvityksen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

322 § Valtuustoaloite / Liikuntapoliittisen ohjelman päivittäminen

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun.

323 § Valtuustoaloite / Lapsiystävällinen kunta

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selvityksen ja että Akaan kaupunki hakee Lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin

mukaan pääsyä vuonna 2023 siten, että koordinaatio- ja kehittämistyö järjestetään kustannusneutraalisti

324 § Valtuustoaloite / Ohjeistuksen ja toimintamallien luominen koulukiusaamiseen puuttumiseksi

Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selvityksen ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.