Kaupunginhallituksen päätökset 12.12.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 12.12.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 12.12.2023 ja teki seuraavat päätökset:

 

349 § Vuoden 2023 Talousarvion 3. muutos/ Tekninen lautakunta

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle teknisen lautakunnan esittämät talousarviomuutokset

350 § Vuoden 2023 talousarvion 3. muutos

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle vuoden 2023 talousarvion 3. muutoksen ehdotuksen mukaisesti.

351 § Teknisen toimen toimiston tilatarveselvitys

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen toimen toimiston tarveselvityksen ja hankesuunnittelun käynnistämisen tarveselvityksen pohjalta.

 352 § Akaan kaupungin valtionosuudet vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 2023

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.