Kaupunginhallituksen päätökset 13.2.2024 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 13.2.2024

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 13.2.2024 ja teki seuraavat päätökset:

42 § Kylmäkosken varhaiskasvatuksen tilat

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen ja päätti

  1. että varhaiskasvatuksen väistötilan hankinta Kylmäkosken taajamaan tehdään puitesopimuksella moduulihankintana ilman keittiötä 24 kuukauden sopimusajalle Adapteo Oy:lta edellyttäen, että valtuustomyöntää ao. tarkoitukseen määrärahan. Mahdollisista 12 kuukauden optioiden käytöstä päätetään erikseen.
  1. että tekninen johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan hankinta- ja vuokrasopimus
  1. ehdottaa, että valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen tehtävätasolle 91.600 euron määrärahan lisäyksen em. vuokra- ja ylläpitokustannusten kattamiseen ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

43 § Vanhusneuvoston toimintakertomus 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi Vanhusneuvoston toimintakertomuksen 2023

44 § Vanhusneuvoston toimintasääntö kaudelle 2023-2025

Kaupunginhallitus hyväksyi Vanhusneuvoston toimintasäännön kaudelle 2023-2025

45 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman 2024

46 § Vammaisneuvoston toimintakertomus 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston toimintakertomuksen 2023

47 § Vammaisneuvoston toimintasääntö kaudelle 2023-2025

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston toimintasäännön kaudelle 2023-2025

48 § Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston toimintasuunnitelman 2024

49 § Akaan kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen vuosikokouksiin 2024-2025

Kaupunginhallitus nimesi edustajat yhteisöjen vuosikokouksiin 2024-2025

50 § Akaan kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin vuosiksi 2024-2025

Kaupunginhallitus nimesi edustajat yhtiöihin vuosiksi 2024-2025

51 § Valtuustoaloite / Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden huomioiminen päiväkotiverkkouudistuksessa

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.