Kaupunginhallituksen päätökset 16.1.2024 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 16.1.2024

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 16.1.2024 ja teki seuraavat päätökset:

3 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

  • salassapidettävä/JulkL621/1999, kohdat 17 ja 20

4 § Tilahankkeen toteutusohjeen hyväksyntä

kaupunginhallitus päätti

  1. hyväksyä tilahankkeen toteutusohjeen
  2. että ohjausmalli toimii hankkeissa ohjaavana asiakirjana ja sitä käytetään soveltaen kunnes hallintosäännön on tehty ohjeen mukaiset päivitykset
  3. tilavuokraus prosessissa ohjeellisena kunnes ohjelmistot on käytettävissä, sisäisten vuokrien laskennan laskentaperusteet sekä tapa on vahvistettu erillisellä päätöksellä.
  4. että aktiivisten rakennustoimikuntien työ päättyy ja rakennustoimikunnat lakkautetaan sekä tehtävät siirtyvät ohjeen mukaisesti tekniselle lautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle

5 § Lontilanjoen silta H-77 rakennusurakoitsijan valinta

  • salassapidettävä/JulkL621/1999

6 § Kaupungin talouden tasapainottamistoimiin liittyvät maa-alueiden ja tonttien myynti / toimeksiantosopimuksen irtisanominen Aninkainen Tampere / Omena asunnot Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus irtisanoi toimeksiantosopimuksen.

7 § Akaan kaupungin valtionosuudet vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä päätöksen kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämisestä vuonna 2023.

8 § Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen

9 § Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma/ Kaupunginhallituksen vastuualue

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginhallituksen vastuualueen vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman tehtävätasolla

10 § Valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta lastensuojelukustannusten jakoa koskevaan hallintoriita-asiaan

  • salassapidettävä/JulkL621/1999

11 § Akaan aluepaloaseman siivouspalvelusopimuksen irtisanominen

Kaupunginhallitus päätti irtisanoa Akaan aluepaloaseman vuokrasopimuksen siivouspalvelun 16.4.2024 lukien

12 § Tietohallinnon asiantuntijapalveluiden sopimus

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun

13 § Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginjohtajan virkavaalin

14 § Tampereen seudun työllisyysalueen kuntien lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi työvoimapalveluiden järjestämisvastuulle asetetuista vaatimuksista poikkeamista koskevan Valkeakosken kaupungin hakemuksen hylkäämisestä sekä Valkeakosken kaupungin kuulumisesta työllisyysalueeseen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tampereen seudun kuntien yhteisen lausunnon valtioneuvoston päätösesitykseen toimitettavaksi työ- ja elinkeinoministeriöön 2.2.2024 mennessä

15 § Vammaispalvelulain nojalla myönnetyn hissin purkamisesta ja ennallistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen

  • salassapidettävä/JulkL621/1999

16 §  Valtuuston 13.12.2023 kokouksen päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 13.12.2023 tehdyt päätökset §: 89-103 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päättää panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.