Kaupunginhallituksen päätökset 17.10.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 17.10.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 17.10.2023 ja teki seuraavat päätökset:

277 § Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus, suunnitelma palvelujen järjestämiseksi sekä toimitilailmoitus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

  1. Esityslistan liitteenä oleva sopimus yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa hyväksytään.
  2. Esityslistan liitteenä oleva Tampereen seudun työllisyysalueen suunnitelma palvelujen järjestämiseksi hyväksytään.
  1. Esityslistan liitteenä oleva ilmoitus koskien työllisyysalueen käyttöön otettavia toimitiloja hyväksytään.
  1. Hyväksytyt liitteet toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain mukaisena ilmoituksena Tampereen kaupungin toimesta.
  1. Päätös laitetaan heti täytäntöön ilmoitusta koskevilta osin muutoksenhausta huolimatta.
  2. Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään liitteenä oleviin asiakirjoihin vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia.

278 § Vuoden 2023 talousarvion 2. muutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon esityslistan mukaiset muutokset

279 § Lahjakirjan hyväksyminen, Jukka Ylppö ja Akaan kaupunki

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen lahjakirjan kaupungin puolesta allekirjoitettavaksi

280 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 20.6.2023 § 187 Toijalan sataman tankkauspisteen rakentaminen/määrärahan muutos/vuokrasopimuksen allekirjoitus / vastine päätöksestä tehtyyn valitukseen

Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteenä olevan vastineen valitukseen koskien Toijalan sataman tankkauspistettä koskevaan valitukseen

281 § Toijalan alakoulun rakentaminen / KVR-urakkasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan kvr-urakkasopimusluonnoksen ja valtuutti kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan Toijalan uuden alakoulun KVR-urakkasopimuksen

282 § Valtuustoaloite / Kylmäkosken päiväkodin peruskorjaaminen ja laajentaminen

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto  hyväksyy sivistyslautakunnan selvityksen  ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

283 § Adressi / Akaan portin tilojen käyttö varhaiskasvatuksessa

Kaupunginhallitus merkitsi sivistyslautakunnan selvityksen adressin johdosta tiedoksi ja vie sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

284 § Akaan kaupungin jäsenyydet yhdistyksissä vuonna 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi lautakuntien ehdotukset ja päätti, ettei jäsenyyksiä yhdistyksissä irtisanota

285 § Vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti

  1. vahvistaa vuoden 2024 presidentin vaalien sekä europarlamenttivaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti:

Nro                Äänestysalueen nimi                                Äänestyspaikka

001                Toijalan äänestysalue                              Toijalan yhteiskoulu

002                Viialan äänestysalue                                Viialan kirjasto

003                Kylmäkosken äänestysalue                     Kylmäkosken terveysasema

 

  1. että ennakkoäänestys toimitetaan

– Toijalan kaupunginosassa Alventien kokoushuoneessa, Alventie 4, 37800 Akaa

– Viialan kaupunginosassa Viialan kirjastossa, osoite Solmukatu 3, 37830 Akaa

– Kylmäkosken kaupunginosassa Kylmäkosken entisellä terveysasemalla,

osoite Koulutie 5, 37910 Akaa, ja että

 

– Toijalan ja Viialan kaupunginosien ennakkoäänestyspaikat pidetään avoinna

keskiviikko – perjantai 17.-19.1.2024 klo 10.00 – 17.00

lauantai – sunnuntai 20.-21.1.2024 klo 10.00 – 15.00

maanantai – tiistai 22.-23.1.2024 klo 9.00 – 20.00

keskiviikko – perjantai 31.1.-2.2.2024 klo 10.00 – 17.00

lauantai – sunnuntai 3.2.-4.2.2024 klo 10.00 – 15.00

maanantai – tiistai 5.2.-6.2.2024 klo 9.00 – 20.00

keskiviikko – perjantai 29.5-31.5.2024 klo 10.00 – 17.00

lauantai – sunnuntai 1.6.-2.6.2024 klo 10.00 – 15.00

maanantai – tiistai 3.6.-4.6.2024 klo 9.00 – 20.00

– Kylmäkosken kaupunginosan ennakkoäänestyspaikka- pidetään avoinna

lauantai – sunnuntai 20.-21.1.2024 klo 10.00 – 15.00

maanantai -tiistai 22.-23.1.2024 klo 9.00 – 20.00

lauantai – sunnuntai 3.2.-4.2.2024 klo 10.00 – 15.00

maanantai-tiistai 5.-6.2.2024 klo 9.00 – 20.00

lauantai – sunnuntai 1.6.-2.6.2024 klo 10.00 – 15.00

maanantai-tiistai 3.-4.6.2024 klo 9.00 – 20.00

286 § Sivistysjohtajan virka (vakanssinumero 11350003) / auki julistaminen/ virkavaali

Kaupunginhallitus päätti valintatyöryhmän yksimielisestä esityksestä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee sivistysjohtajan virkaan (vakanssinumero 13500003) KTM, varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Holmströmin.

Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon sivistysjohtajan virassa edellytetyn muodollisen kelpoisuuden, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemuksen sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuusarvioinnin tulokset, Hanna-Leena Holmströmiä on pidettävä kyvykkäimpänä ja soveltuneimpana sivistysjohtajan virkaan.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista ja vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

287 § Kaupunginjohtajan virka / auki julistaminen / virkavaali

Kaupunginhallitus päättää valintatyöryhmän esityksestä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kaupunginjohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri, kaupunginjohtaja Antti Peltolan.

Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon kaupunginjohtajan virassa edellytetyn muodollisen kelpoisuuden, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemuksen sekä haastattelussa ilmenneet henkilökohtaiset ominaisuudet, Antti Peltolaa on pidettävä kyvykkäimpänä ja soveltuneimpana kaupunginjohtajan virkaan.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.