Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 30.3.2023  ja teki seuraavat päätökset:

66 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

Salassapidettävä JulkL 621/1999 §

67 § Akaa Areena kilpailutus, tarjouspyyntöaineisto

Salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6

68 § Hirvialhon asemakaava-alueen kadun ja vesihuollon rakentaminen alue-2 /Urakoitsijan valinta

Salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6

69  § Akaan seudun joukkoliikennehankinnat

Kaupunginhallitus hyväksyi esitetyn toimintatavanjoukkoliikennehankintojen osalta ja valtuutti Pirkanmaan ELY-keskuksen kilpailuttamaan liikenne bruttomallilla.

70 § Akaan kaupungin kuljetuspalveluiden hankinta

Salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6

71 § Kaupunkikehitystoimen tilajärjestelyt

Kaupunginhallitus päätti:

 1. Irtisanoa Kirkkotori 10:n tilojen vuokrasopimuksen,
 2. hyväksyä vuokrasopimuksen Alventie 4 rakennuksen tiloista,
 3. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään teknisluontoisia muutoksia vuokrasopimusluonnokseen ja
 4. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan irtisanomisilmoituksen Kirkkotori 10:n tiloista ja vuokrasopimuksen Alventie 4 tiloista.

72 § Yritystontin (kiinteistö 20-2-2191-16) myynti

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistön 20-2-2191-16 ostotarjouksen kauppahintaan 42 864 euroa ja valtuutti kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

73 § Akaan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022

Kaupunginhallitus päätti

– esittää valtuustolle tilikauden 2022 tuloksen, 1.439.977,97 euron alijäämän käsittelystä seuraavaa:

 • tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 2.666,77 euroa, joka on Toijalan Moottoritien sisääntulon rakentamiseen kohdistuvaa poistoeron vähennystä.
 • tilikauden alijäämä 1.437.311,20 euroa kirjataan taseessa oman pääoman erään tilikauden yli-/alijäämä.
 • allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi sekä

–       antaa hallintotoimelle oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittaessa teknisluonteisia ja tilintarkastajan suosittelemia muutoksia

74  § Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2022

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

75 § Talouden tasapainottamisohjelman (2018) seuranta ja raportointi vuosilta 2018-2022

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

76 § Maanpuolustuksen jatkokurssi LSSAVI J19/2023

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

77 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Maire Rokkanen

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

78 § Valtuuston 22.3.2023 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Todettiin päätökset laillisesti syntyneiksi ja päätettiin panna ne täytäntöön.

79 § Valtuustoaloite yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksen järjestämisestä Akaan valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

80  § Valtuustoaloite / Palvelusetelin käyttöönotto Akaan päivähoidossa

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

81 § Valtuustoaloite / Yhden vuosiviikkotunnin lisääminen tuntikehykseen alakouluissa

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

82 § Valtuustoaloite / Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatetus

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

83 § Valtuustoaloite / Kaupungin nuorisotyön painopiste

Pykälän käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen

84 § Akaan kaupungin edustajien valinta yhteisöjen vuosikokouksiin vuosiksi 2022-2023

Nimettiin Pirkan Helmen hallitukseen Akaan edustajaksi Vesa Peltola

85 § Pöytäkirjajäljennökset ja päätöspöytäkirjat

Merkittiin tiedoksi

86 § Ilmoitus- ja tiedoksiantoasiat

Merkittiin tiedoksi

87 § Muut asiat

Merkittiin tiedoksi

88 § Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Valittiin Viialan vaalilautakuntaan

 1. varajäseneksi Kati Kuusisto
 2. varajäseneksi Janita Puomila

Toijalan läntiseen vaalilautakuntaan

 1. varajäseneksi Mika Setälä

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.