Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 4.12.2023 ja teki seuraavat päätökset:

 332 § Akaan kaupungin talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2028

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto

1) merkitsee tiedoksi erimieliseen neuvottelutulokseen päättyneen yhteistoimintamenettelyn henkilöstöön kohdistuvista säästötoimenpiteistä ajalla 5.10. – 30.11.2023.

2) hyväksyy Akaan kaupungin talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 – 2028 käsittelyosiossa esitetyin muutoksin.

3) antaa hallintotoimelle oikeuden tehdä Akaan kaupungin talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024 – 2028 teknisluonteisia muutoksia.

333 § Vuoden 2024 henkilöstösuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöjaoston ehdotuksen ja ehdottaa, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2024 – 2028 taloussuunnitelmaan liittyvän vuoden 2024 henkilöstösuunnitelman selostusosan mukaisesti talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2028 pykälässä § 332 tehdyt muutokset huomioiden.

334 § Vanajavesiyhteistyö vuosina 2022-2025/ Esitys Vanajavesisäätiön kuntarahoitusosuuden nostamiseksi

Kaupunginhallitus päätti, että

 1. Akaan kaupunki ei hyväksy Vanajavesisäätiön esitystä kuntarahoitusosuuden nostamista 1,0€/asukas tasolle
 2. Akaan kaupunki ei hyväksy kuntarahoitusosuuden sitomista indeksiin
 1. Akaan kaupungin maksuosuus saa olla enintään 0,5€/asukas 2024
 2. Pyytää Vanajavesisäätiöltä selvitystä tulevien vuosien hankkeiden kohdentumisesta Pirkanmaalle ja erityisesti Akaan alueelle
 3. Maksuosuuden suuruus 2025 eteenpäin käsitellään kun selvitys hankkeiden kohdentumisesta on toimitettu

335 § Suomi-rata Oy:n osakkeiden myyminen

Kaupunginhallitus päätti

 1. myydä 4.725 kpl Suomi-rata Oy:n osakkeita Suomi-rata Oy 3.100 euron vastikkeella
 1. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan koskien Suomi-rata Oy:n osakkeiden myymistä yhtiölle

336 § Laitosäänestys vuoden 2024 presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien laitosäänestyspaikkoja Akaassa ovat asumispalveluyksiköt Havulinna, Arwola, Torkonkartano, Sipiläkoti, Savolakoti, Tarpiakoti, Peltola sekä Kylmäkosken vankila.

337 § Vuoden 2024 presidentinvaalien ulkomainonta Akaassa

Kaupunginhallitus päätti 2024 presidentinvaalien vaalimainonnasta Akaassa seuraavaa:

 1. Kaupunki pystyttää mainostelineet

Toijalan alueella kolmeen kaupungin hallitsemaan paikkaan seuraavasti:

– Nahkialanjärven ulkoilureitin varteen

– Toijalan torille

– Toijalan aseman parkkipaikalle ns. Hiekkaparkille Akaan omistamalle

maalle

Viialan alueella kahteen kaupungin hallitsemaan paikkaan seuraavasti:

– Viialan torille

– Viialan yhtenäiskoulun parkkialueen viereen

Kylmäkosken alueella yhteen paikkaan seuraavasti:

– Tokmannia vastapäätä yrittäjätien reunaan

Vaalimainostelineiden pystyttämisen hoitaa tekninen toimi siten, että mainoksista

ei aiheudu liikenteelle vaarallisia näköesteitä eikä muutenkaan

kohtuutonta haittaa.

 1. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan

tasapuolisesti yhtä monta, vähintään kaksi vierekkäistä, taulupaikkaa.

 1. Kunkin puolueen ja valitsijayhdistyksen taulupaikkojen sijainti vaalimainosrivistössä

on sama kuin mikä se tulee olemaan ehdokaslistojen yhdistelmässä.

 1. Vaalimainostelineiden taulupaikkoihin sopivat taustalevyt on jokaisen ryhmän

noudettava itse keskusvaalilautakunnan ohjeessa mainituista paikoista.

 1. Vaalimainokset saa asettaa telineisiin aikaisintaan keskiviikkona

10.1.2024. Asiasta on sovittava teknisen toimen kunnossapitopäällikön

kanssa.

 1. Kaupunki poistaa vaalimainokset vaalien jälkeen 12.2.2024.
 2. Kuntavaalien ulkomainonta kielletään kaupungin asemakaavoitetulla alueella muutoin paitsi mitä edellä on todettu. Kielto ei kuitenkaan koske vaalimainosten asettamista yksityisten kiinteistöjen alueelle kiinteistön haltijan suostumuksella. Tällöin on noudatettava yleisiä säännöstöjä mainosten asettamisesta yleisesti näkyvälle paikalle.

Ulkomainonnassa asemakaava-alueen ulkopuolella on otettava huomioon liikenneviraston ohjeet vaalimainosten asettamisesta yleisten teiden varsille. Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii päätöksen täytäntöönpanosta ja muista vaalien ulkomainontaan mahdollisesti liittyvistä asioista. Ehdokkaita asettaneilta puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä ei peritä vaalimainospaikoista korvausta.

338 § Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2024

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavan alustavan kaupunginhallituksen kokousaikataulun alkuvuodelle 2024:

ti 16.1.2024

ti 6.2.2024

ti 13.2.2024 (tarvittaessa)

ti 5.3.2024

ti 19.3.2024

to 28.3.2024

ti 16.4.2024

ti 7.5.2024

ti 21.5.2024

ti 4.6.2024

ti 18.6.2024

ti 13.8.2024

ti 3.9.2024

ti 17.9.2024

ti 1.10.2024

ti 15.10.2024

ti 5.11.2024

ti 19.11.2024

ti 3.12.2024

ti 10.12.2024

 

Kokoukset alkavat kello 18.00 ja kokouspaikka määritellään kokouskohtaisesti. Kaupunginhallitus voi lisäksi päätöksellään tai puheenjohtajan päätöksellä tarvittaessa pitää kokouksen muulloinkin. Mahdolliset muutokset kokousaikoihin ilmoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin ennakkoon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston kokousajankohdat vuonna 2024 ovat seuraavat:

ke 21.2.2024

ke 27.3.2024

ke 24.4.2024

ke 12.6.2024

ke 25.9.2024

ke 23.10.2024

ke 13.11.2024

ke 11.12.2024

Kokoukset alkavat kello 18.00 ja kokouspaikkana on pääsääntöisesti Toijalan yhteiskoulun auditorio.

 339 § Valtuustoaloite / Aikaperusteisista kokouspalkkioista luopuminen ja toimielinten varapuheenjohtajien vuosipalkkioiden kriittinen tarkastelu

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen hallintotoimeen valmisteltavaksi

340 § Valtuustoaloite / Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden huomioiminen päiväkotiverkkouudistuksessa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi.

341 § Valtuustoaloite / Koulujen luokkakokojen pienentäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se

 1. merkitsee sivistyslautakunnan selvityksen tiedoksi
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

342 § Valtuustoaloite / Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvaatetus

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että se

 1. merkitsee sivistyslautakunnan selvityksen tiedoksi
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

343 § Eronpyyntö luottamustoimesta /Tero Inha

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Tero Inhalle eron elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee elinvoimalautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.