Kaupunginhallituksen päätökset 6.2.2024 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 6.2.2024

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 6.2.2024 ja teki seuraavat päätökset:

 22 § Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen

  • salassapidettävä, JulkL 621/1999 § 24

23 § Vuokrasopimuksen irtisanominen, Akaan kaupunki ja Kiinteistö oy Luoma

Kaupunginhallitus päätti irtisanoa vuokrasopimuksen.

24 § Akaa Areena kilpailutus, tarjouspyyntöaineisto, katsomo

  • salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6

25 § Viialan vanhan terveyskeskuksen myynti

Kaupunginhallitus päätti myydä Viialan vanhan terveyskeskuksen määräalan 10736m2 ja purkukuntoiset rakennukset Kylmälaite Laakkonen Oy:lle, kauppahintaan 2000€

26 § Lausuntopyyntö sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmästä Forssan kaupungin jätelautakunnan toimialueella

Kaupunginhallitus päätti, että

  1. Rambollin toimittama ”Akaan kaupunki Jätehuollon asukastyytyväisyyskysely” raportti toimitetaan Forssan jätelautakunnalle
  2. Edelleen esittää, että Forssan jätelautakunnan harkitessa sekalaisen yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmän muutosta, Akaan kaupunki haluaa säilyttää kiinteistönhaltijan tuottaman kuljetusjärjestelmän käytössä myös jatkossa.

27 § Kuntalaisaloite: Hämeentie – Työmiehenkatu – Nahkatehtaantie risteysturvallisuuden parannus

Kaupunginhallitus esittää aloitteen käsittelyn tiedoksi valtuustolle.

28 § Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelma/ Teknisen lautakunnan vastuualue /investointien hankekohtaiset määrärahat sekä kohdistamattomien määrärahojen käyttäminen

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle investointien hankekohtaiset määrärahat sekä kohdistamattomien määrärahojen käyttämisen esityslistan liitteen mukaisesti

29 § Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston päätökseen 14.12.2023 (§ 99)/Sivutoimiluvat ja sivutoimi-ilmoitukset Akaan kaupungin organisaatiossa

Kaupunginhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja palautti asian henkilöstöjaostolle käsiteltäväksi.

30 § Lainan omavelkainen takaus/ Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ottamalle lainalle lainajärjestelyjen toteuttamista varten.

31 § Akaan kaupungin valtionosuudet vuonna 2023

Merkittiin tiedoksi.

32 § Akaan kaupungin valtionosuudet vuonna 2024

Merkittiin tiedoksi.

33 § Hansel Oy:n puitesopimukseen sitoutuminen/ Toimistotarvikkeet 2025-2027 (2029)

Kaupunginhallitus päätti, että Akaan kaupunki sitoutuu Hansel Oy:n Toimistotarvikkeet 2025 – 2027 (2029) –kilpailutukseen ja valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asian käytännön toimenpiteet.

34 § Sarastia Oy:n puitesopimukseen sitoutuminen/ Juridiset asiantuntijapalvelut

Kaupunginhallitus päättää, että Akaan kaupunki sitoutuu uuteen Sarastia Oy:n Juridiset asiantuntijapalvelut –sopimukseen ja mahdolliseen nykyisen sopimuksen jälkeiseen väliaikaiseen sopimukseen, kunnes uusi sopimus on kilpailutettu ja valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan asian käytännön toimenpiteet.

35 § Tietohallinnon asiantuntijapalveluiden sopimus

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

36 § Eronpyyntö luottamustoimesta / Aki Andersson

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto

  1. myöntää Aki Anderssonille eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
  2. valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.