Kaupunginhallituksen päätökset 7.11.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 7.11.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 7.11.2023 ja teki seuraavat päätökset:

293 § Lontilanjoen silta H-77 yleissuunnitelman ja kilpailutuksen kriteereiden hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen ja päätti

 1. hyväksyä esityslistan oheismateriaalin mukaiset sillan uusimisen yleissuunnitelmat
 2. hyväksyä hankkeen toteuttamisen ST-urakkamuodolla
 3. hyväksyä kilpailutuksen perusteet
 4. että tekninen johtaja voi hyväksyä kilpailutuksen perusteiden mukaisen tarjouspyynnön julkaistavaksi hankintaohjeiden mukaisesti
 5. että kaupungin johtaja voi tehdä hankkeen urakoitsijavalinnan kilpailutuksen tuloksena, mikäli hankkeen kustannusarvio ei ylity, muutoin hankinta käsitellään kaupunginhallituksessa.
 6. että kaupungin johtaja ja tekninen johtaja voi allekirjoittaa hankinnan urakkasopimuksen, mikäli hankinta pysyy kustannusarviossa, muutoin asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

294 § Lausunto alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan

Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointi- ja vapaa-aika lautakunnan ehdotukseen ja

 1. merkitsi tiedoksi kaupungin toimielinten edustajien ja vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston lausunnot alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan
 2. hyväksyi lausuntoehdotuksen toimitettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle

295 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2024 Akaan kaupungin tuloveroprosentiksi 9,90.

296 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2024 Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10

– vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,65

– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25

– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00

– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00

– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10

– yleisestä kiinteistöverosta eriytettävän maapohjan

kiinteistöveroprosentiksi lain mukaisen alarajan (hallituksen esityksen HE 39/2023 vp mukainen alaraja 1,30 %), mikäli eduskunta hyväksyy asiaa koskevan lakiesityksen.

297 § Talouskatsaus 1-9/2023

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-9/2023 ja Akaan kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020 – 1-9/2023 ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

2) velvoittaa lautakunnat ja toimialojen henkilöstön sitoutumaan talousarvion puitteissa toimimiseen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

298 § Vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Kaupunginhallitus valitsi jäsenet vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin.

299 § Vuoden 2024 presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti, että Toijalan ennakkoäänestys järjestetään Toijalan rautatieasemalla.

300 §  Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen muutoksen

301 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vammaisneuvosto – varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi vammaisneuvoston ehdotuksen ja nimeää Akaan vammaisneuvoston jäsen Eero Lehtosen varajäseneksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon

302 § Valtuustoaloite / Yhden vuosiviikkotunnin lisääminen tuntikehykseen alakouluissa

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 1. hyväksyy sivistyslautakunnan selvityksen
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

303 § Valtuustoaloite/ puistokummitoimintaa Akaaseen

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 1. hyväksyy teknisen lautakunnan selvityksen
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

304 § Valtuustoaloite/ Akaan kaupunki rakennuttaa jatkossa vain harjakattoisia ja pulpettikattoisia rakennuksia veronmaksajien rahoilla.

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 1. hyväksyy teknisen lautakunnan selvityksen
 2. toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi

305 § Valtuustoaloite / terveellisten ja turvallisten liikuntatilaratkaisujen huomioiminen Toijalan taajaman osalta kouluverkkoratkaisussa

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun

306 § Alueellisen maanpuolustuskurssin 2024 oppilasesitykset

Kaupunginhallitus päätti esittää vuoden 2024 alueelliselle maanpuolustuskurssille tekninen johtaja Jarmo Airaksisen  ja valtuuston puheenjohtaja Janita Puomilan ja kaupunginhallituksen jäsen Inka Lopin ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Mervi Pulkkisen.

307 § Valtuuston 25.10.2023 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 25.10.2023 tehdyt päätökset §: 67- 79 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna edellä mainitut valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.