Kaupunginhallituksen päätökset 7.2.2023 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 7.2.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 7.2.2023  ja teki seuraavat päätökset:

23 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

– Salassapidettävä JulkL §24, kohdat 17 ja 20

24 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy henkilöstöohjelman, sivistysohjelman ja elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman vuosille 2023-2024 ja että strategisten toimenpideohjelmien seurantaraportointi tehdään puolivuosittain.

25 § Hyvinvointialueen vuokrasopimukset

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset

26 § Akaa Point -yritysalueen tonttien hinnoittelu ja luovutusehdot

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Akaa Point –yritysalueen korttelin 36 noin 3,2 hehtaarin määräalan hinnaksi 6 euroa neliömetriltä ja että hinnoiteltavalla määräalalla ei ole Akaan kaupungin yritystonttien luovutusehtojen mukaista rakentamisvelvoitetta.

27 § Akaan kaupungin lausunto Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2045 luonnokseen 5.12.2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Akaan kaupungin lausunnon Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2045 luonnokseen

28 § Lausunto Pirkanmaan liiton Pirkanmaan energiastrategian luonnokseen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Akaan kaupungin lausunnoksi Pirkanmaan energiastrategian luonnoksesta

29 § Uuden Viialan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustaminen

– Salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6

30 § Vuoden 2023 talousarvion muutos/ VYK -välineistö

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion investointiohjelman kohtaan Sivistyslautakunta/ Irtain käyttöomaisuus/ Hankkeet Viialan yhtenäiskoulun luokkatilojen varustus ja välineistö 268.500 euron määrärahan lisäyksen ja

toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2023 talousarvion 1. muutoksen yhteydessä.

31 § Toijalan torin käyttölupa / Street food vaunun sijoittaminen / Kellys cafe Oy

Kaupunginhallitus päätti pysyttää kaupunkikehitysjohtajan päätöksen ennallaan.

§ 32 Vuoden 2023 eduskuntavaalien ulkomainonta Akaassa

Kaupunginhallitus päätti 2023 eduskuntavaalien vaalimainonnasta Akaassa

seuraavaa:

  1. Kaupunki pystyttää mainostelineet

Toijalan alueella kolmeen kaupungin hallitsemaan paikkaan seuraavasti:

– Nahkialanjärven ulkoilureitin varteen

– Toijalan torille

– Toijalan aseman parkkipaikalle ns. Hiekkaparkille Akaan omistamalle maalle

Viialan alueella kahteen kaupungin hallitsemaan paikkaan seuraavasti:

– Viialan torille

– Viialan yhtenäiskoulun parkkialueen viereen

Kylmäkosken alueella yhteen paikkaan seuraavasti:

– Tokmannia vastapäätä yrittäjätien reunaan

Vaalimainostelineiden pystyttämisen hoitaa tekninen toimi siten, että mainoksista ei aiheudu liikenteelle vaarallisia näköesteitä eikä muutenkaan kohtuutonta haittaa.

  1. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan tasapuolisesti yhtä monta, vähintään kaksi vierekkäistä, taulupaikkaa.
  1. Kunkin puolueen ja valitsijayhdistyksen taulupaikkojen sijainti vaalimainosrivistössä on sama kuin mikä se tulee olemaan ehdokaslistojen yhdistelmässä.
  1. Vaalimainostelineiden taulupaikkoihin sopivat taustalevyt on jokaisen ryhmän noudettava itse keskusvaalilautakunnan ohjeessa mainituista paikoista.
  1. Vaalimainokset saa asettaa telineisiin aikaisintaan keskiviikkona 15.3.2023. Asiasta on sovittava teknisen toimen kunnossapitopäällikön kanssa.

6.  Kaupunki poistaa vaalimainokset vaalien jälkeen 3.4.2023.

7. Kuntavaalien ulkomainonta kielletään kaupungin asemakaavoitetulla alueella muutoin paitsi mitä edellä on todettu. Kielto ei kuitenkaan koske

vaalimainosten asettamista yksityisten kiinteistöjen alueelle kiinteistön haltijan suostumuksella. Tällöin on noudatettava yleisiä säännöstöjä mainosten

asettamisesta yleisesti näkyvälle paikalle. Ulkomainonnassa asemakaava-alueen ulkopuolella on otettava huomioon liikenneviraston ohjeet vaalimainosten asettamisesta yleisten teiden varsille.

8. Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii päätöksen täytäntöönpanosta ja muista vaalien ulkomainontaan mahdollisesti liittyvistä asioista.

9. Ehdokkaita asettaneilta puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä ei peritä vaalimainospaikoista korvausta.

 

33 § Laitosäänestys vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2023 eduskuntavaalien laitosäänestyspaikkoja Akaassa ovat asumispalveluyksiköt Havulinna, Arwola, Torkonkartano, Sipiläkoti, Savolakoti, Tarpiakoti, Peltola sekä Kylmäkosken vankila.

34 § Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Kaupunginhallitus täydensi 17.1.2023 tekemiään valintoja seuraavasti:

Toijalan itäiseen vaalilautakuntaan 5. jäseneksi Mari Perttola (VAS)

Toijalan itäiseen vaalilautakuntaan 2. varajäseneksi Seija Kaukonen (KD)

Kylmäkosken vaalilautakuntaan 5. jäseneksi Juhani Jara (VAS)

Viialan vaalitoimikuntaan 3. jäseneksi Jari Laihia (VAS)

35 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunginhallitus merkitsi vanhusneuvoston toimintasuunnitelman tiedokseen,

36 § Eronpyyntö luottamustoimesta /Kirsi Nord-Sarkola

Kaupunginhallitus myönsi Kirsi Nord-Sarkolalle eron henkilöstöjaoston jäsenyydestä ja valitsi jaostoon uudeksi jäseneksi Raija Toivosen ja Hannu Järvisen varajäseneksi Salla Bisterin.

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.