Kaupunginhallituksen päätökset 7.5.2024 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 7.5.2024

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 7.5.2024 ja teki seuraavat päätökset:

 

129 § Akaan kaupungin vastaus Pirkanmaan rakennustyö 63 Oy:n vaatimukseen/ haaste riita-asiassa, kirjallisen vastauksen antaminen/ sovintoesitys

SALASSAPIDETTÄVÄ JulkL §24, kohdat 17 ja 20

130 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

SALASSAPIDETTÄVÄ JulkL §24, kohdat 17 ja 20

131 § Urakoitsijan valinta/Airolantien saneeraus/talousarviomuutos

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen ehdottaa valtuustolle, että

 1. valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Hankeryhmät Airolantien saneeraus 40 000 euron määrärahan lisäyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankkeen kokonaismääräraha on 380 000 euroa sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.
 2. valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kohtaan Tekninen lautakunta/ Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Kohdistamattomat määrärahat Kunnallistekniset työt 40 000 euron määrärahan vähennyksen, jonka jälkeen vuoden 2024 hankeryhmän kokonaismääräraha on 60 000 euroa sekä toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

132 § Varhaiskasvatuksen lounaseturuokailu / lisämäärärahatarve

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2024 talousarvioon sivistyslautakunnan vastuualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen/ kasvatuspalvelujen tehtävätasolle 80.000 euron määrärahan lisäyksen varhaiskasvatuksen henkilöstön ateriakustannuksiin ja toteaa, että asia huomioidaan vuoden 2024 talousarvion 2. muutoksen yhteydessä.

133 § Kiinteistöosakeyhtiö Kylmäkosken säästötalon osakkeiden myynti

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asia valmisteluun.

134 § Arkiston tarveselvitys

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asia valmisteluun.

135 § Talouskatsaus 1-3/2024

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-3/2024 ja Akaan kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020 – 1-3/2024 ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

2) velvoittaa lautakunnat ja toimialojen henkilöstön sitoutumaan talousarvion puitteissa toimimiseen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

3) merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen vastuualueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 1-3/2024

136 § Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous / edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouskutsun

2) nimetä yhtymäkokousedustajaksi sivistysjohtajan ja hänelle varaedustajaksi opetuspäällikön

3) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

137 § Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous/ edustajan valinta ja omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouskutsun

2) valitsi yhtymäkokousedustajaksi Inka Lopin ja varaedustajaksi Marjatta Kiven

3) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

138 § HS-Vesi Oy:n yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi HS-vesi Oy:n yhtiökokouskutsun,

2) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

139 § Monetra Oy Oulun yhtiökokous/ omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi Monetra Oy Oulun yhtiökokouskutsun,

2) nimetä Montera Oy:n yhtiökokoukseen sekä neuvottelukuntaan edustajaksi talousjohtajan sekä varaedustajaksi henkilöstöjohtajan

3) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

140 § Kuntarahoitus Oy:n yhtiökokous /omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi Kuntarahoitus oy:n yhtiökokouskutsun,

2) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

141 § Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous / omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1) merkitä tiedoksi Sarastia Oy:n yhtiökokouskutsun,

2) että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä ehdotuksen mukaisesti

142 § Europarlamenttivaalien 2024 ulkomainonta Akaassa

Kaupunginhallitus päätti 2024 europarlamenttivaalien vaalimainonnasta Akaassa seuraavaa:

 1. Kaupunki pystyttää mainostelineet

Toijalan alueella kolmeen kaupungin hallitsemaan paikkaan seuraavasti:

– Nahkialanjärven ulkoilureitin varteen

– Toijalan torille

– Toijalan aseman parkkipaikalle ns. Hiekkaparkille Akaan omistamalle

maalle

Viialan alueella kahteen kaupungin hallitsemaan paikkaan seuraavasti:

– Viialan torille

– Viialan yhtenäiskoulun parkkialueen viereen

Kylmäkosken alueella yhteen paikkaan seuraavasti:

– Tokmannia vastapäätä yrittäjätien reunaan

Vaalimainostelineiden pystyttämisen hoitaa tekninen toimi siten, että mainoksista ei aiheudu liikenteelle vaarallisia näköesteitä eikä muutenkaan kohtuutonta haittaa.

 1. Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle ja valitsijayhdistykselle varataan tasapuolisesti yhtä monta, vähintään kaksi vierekkäistä, taulupaikkaa.
 2. Kunkin puolueen ja valitsijayhdistyksen taulupaikkojen sijainti vaalimainosrivistössä on sama kuin mikä se tulee olemaan ehdokaslistojen yhdistelmässä.
 3. Vaalimainostelineiden taulupaikkoihin sopivat taustalevyt on jokaisen ryhmän noudettava itse keskusvaalilautakunnan ohjeessa mainituista paikoista.
 4. Vaalimainokset saa asettaa telineisiin aikaisintaan keskiviikkona 22.5.2024. Asiasta on sovittava teknisen toimen kunnossapitopäällikön kanssa.
 5. Kaupunki poistaa vaalimainokset vaalien jälkeen 10.6.2024.
 6. Vaalien ulkomainonta kielletään kaupungin asemakaavoitetulla alueella muutoin paitsi mitä edellä on todettu. Kielto ei kuitenkaan koske vaalimainosten asettamista yksityisten kiinteistöjen alueelle kiinteistön haltijan suostumuksella. Tällöin on noudatettava yleisiä säännöstöjä mainosten asettamisesta yleisesti näkyvälle paikalle. Ulkomainonnassa asemakaava-alueen ulkopuolella on otettava huomioon liikenneviraston ohjeet vaalimainosten asettamisesta yleisten teiden varsille.
 7. Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii päätöksen täytäntöönpanosta ja muista vaalien ulkomainontaan mahdollisesti liittyvistä asioista.
 8. Ehdokkaita asettaneilta puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä ei peritä vaalimainospaikoista korvausta.

 

143 § Jäsenten nimeäminen seudulliseen tietohallintopalveluiden johtokuntaan 1.8.2021 alkavalle toimikaudelle

Kaupunginhallitus nimesi seudulliseen tietohallintopalveluiden johtokuntaan toiseksi varsinaiseksi jäseneksi talousjohtaja Mari Puhka-Suden

144 § Valtuuston 24.4.2024 tekemien päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 24.4.2024 tehdyt päätökset §: 29-37 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön

145 § Valtuustoaloite / Ryhmäaloite maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Akaassa

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi

146 § Valtuustoaloite / lautakuntien kokouksiin osallistuminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen hallintotoimeen valmisteltavaksi

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

 

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.