Kaupunginhallituksen päätökset 8.11.2022 - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 8.11.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 8.11.2022 ja teki seuraavat päätökset:

279 § Viialan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustus

Salassapidettävä JulkL621/1999 § 6

280 § Liikuntahallin katsomoratkaisu

Salassapidettävä JulkL §24, kohdat 17 ja 20

281 § Vastine Kaarnakoti Oy:n markkinaoikeudelle tekemään valitukseen

Kaupunginhallitus päätti antaa vastineensa markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 04.10.2022 § 251 (Akaan kaupungin palveluasumisen palvelut)

282 § Akaanportin ja Lentiläntien varren yritysalueiden tonttien hinnoittelu

Kaupunginhallitus päätti

1) hyväksyä kiinteistön 20-2-200-14 myyntihinnaksi 21 036 euroa (12 €/m²)

2) hyväksyä kiinteistön 20-2-200-23 myyntihinnaksi 83 670 euroa (10 €/m²)

3) hyväksyä Lentiläntien varteen kiinteistöllle 20-2-39-12 valmistuvan yritysalueen tonttimaan myyntihinnaksi 10 €/m², jonka mukaan eri kokoisten yritystonttien hinnat muodostetaan alueen kaavoituksen valmistuttua

4) valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan yritystonttien kauppakirjat edellä mainitun hinnoittelun ja liitteenä olevien yritystonttien luovutusehtojen mukaisesti

283 §  Määräalojen ostaminen Akaa Pointin asemakaava-alueelta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hyväksyä kauppakirjaluonnoksen kaupungin puolesta allekirjoitettavaksi ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan

kaupungin puolesta.

284 § Pumppari Camping, vuokrasopimuksen uusiminen

Kaupunginhallitus hyväksyi Pumppari Campingin vuokrasopimuksen

285 § Akaan kaupungin kotouttamisohjelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Kotouttamissuunnitelman.

286 § Kriisiajan hallintosääntö

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kriisiajan hallintosäännön (Hallintosäännön liite 1).

287 § Talouskatsaus 1-9/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouskatsauksen 1-9/2022 ja Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020 – 1-9/2022 ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti velvoittaa lautakunnat ja toimialojen henkilöstön sitoutumaan talousarvion puitteissa toimimiseen sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

288  § Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021 – 2022/ seuranta 9/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi toimenpideohjelmien v. 2021-2022 seurannan 9/2022 ja esittää sen tiedoksi valtuustolle.

289 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2023 Akaan kaupungin tuloveroprosentiksi 9,36.

290 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2023 Akaan kaupungin kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10

– vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,65

– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25

– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00

– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00

– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10

291 § Valtuuston 26.10.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta

Kaupunginhallitus totesi, että valtuuston kokouksessa 26.10.2022 tehdyt päätökset §: 72-79 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat valtuuston toimivaltaan ja ovat muutoinkin

lainmukaisia. Kaupunginhallitus päätti panna valtuuston kokouksessa syntyneet päätökset täytäntöön.

 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Antti Peltola p. 040 335 3335 ja hallintojohtaja Katariina Koivisto p. 040 335 3227

Kaikki pöytäkirjat löytyvät TWeb-palvelusta.