Kiinteistöveroselvityksiin liittyvät maastotyöt jatkuvat - Akaan kaupunki

Kiinteistöveroselvityksiin liittyvät maastotyöt jatkuvat

Akaan kaupunki on tehnyt jo useampana vuonna kiinteistöveroselvityksiä kaupungin eri alueilla. Kevään 2023 aikana kohteena on Jalanti-järven itäosat.

Selvityksen tarkoituksena on tarkistaa kiinteistöjen tiedot ja verrata niitä kaupungin kiinteistörekisterin tietoihin ja saattaa ne ajantasalle. Kiinteistötietojen ajantasaisuus on tärkeää muun muassa maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteen toteutumisen kannalta.

Työ edellyttää käyntejä kiinteistöillä. Kaikilla kiinteistöillä ei tehdä käyntejä.

Työn toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

Pahoittelemme selvitystyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Karttakuva Akaasta, jossa rajattu alue.