Kohdeavustusten ja yleisavustusten haku 2023 - Akaan kaupunki

Kohdeavustusten ja yleisavustusten haku 2023

Kulttuurin kohdeavustukset ja yleisavustukset yhdistyksille tulevat hakuun.

Kohdeavustuksia myönnetään
– akaalaisille yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan taide- tai kulttuuritoimintaa
– muille Akaassa toimiville yhdistyksille, projekti- ja työryhmille, silloin kun avustus kohdennetaan kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen
– akaalaisille kulttuurilaitoksille
– akaalaisille yksityishenkilöille

Avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Kohdeavustukset on haettava ennen avustettavan hankkeen tai tapahtuman toteuttamista.
Lehti-ilmoituksesta ja aikaisemmista avustushauista poiketen avustusten myöntämisestä päättää 1.1.2023 aloittanut hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta.

Aiemmin saapuneet, vuotta 2023 koskevat hakemukset otetaan huomioon päätöstä tehtäessä.
Kullekin avustukselle on oma täytettävä hakulomake Akaan kaupungin kotisivuilla: www.akaa.fi/lomakkeet

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisesti viimeistään maanantaihin 3.4.2023 klo 15.00 mennessä. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.
Hakemuksen voi täyttää sähköisesti tai tulostettavalla pdf-lomakkeella. Paperisista lomakkeista ja liitteistä saa lisätietoa haettavan avustuksen yhteyshenkilöltä.

Kulttuuritoiminnan avustukset
– Kohdeavustukset
– Kohderyhmänä Akaan kaupungissa kulttuurityötä tekevät yhdistykset, akaalaiset yhdistykset, kulttuurilaitokset sekä yksityiset taiteenharjoittajat
Yhteyshenkilö: tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattori Jarmo Julkunen, puh. 040 335 3418, jarmo.julkunen@akaa.

Liikuntatoiminta
– Yleisavustukset
– Kohderyhmänä Akaan kaupunkiin rekisteröidyt urheiluseurat.
Yhteyshenkilö: erityisliikunnanohjaaja Riitta Lehtonen, puh. 040 335 3566 riitta.lehtonen@akaa.fi.

Nuorisotoiminta
– Yleisavustukset
– Kohderyhmänä Akaan kaupungissa nuorisotoimintaa järjestävät nuorisoyhdistykset.
Yhteyshenkilö: Va. nuorisosihteeri Sari Laaki, puh. 040 335 3059, sari.laaki@akaa.fi.

Muu toiminta
– Yleisavustukset
– Kohderyhmänä akaalaiset yhteisöt ja yhdistykset, jotka eivät kuulu kaupungin muiden (esim. edellä mainittujen) avustusten piiriin.
Yhteyshenkilö: tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattori Jarmo Julkunen, puh. 040 335 3418, jarmo.julkunen@akaa.fi

Lisätietoja yhteyshenkilöiltä ja Lomakkeet-sivulla