Koronatuki kulttuurialan yhteisöille nyt haettavissa - Akaan kaupunki

Koronatuki kulttuurialan yhteisöille nyt haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korona-tukipakettiin kuuluvan valtionavustushaun taiteen ja kulttuurin alan ammatillisille yhteisöille, joiden toiminnan harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi 1.1.–31.5.2021. Avustusten hakuaika päättyy 23.6.2021. Tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Avustukset myönnetään harkinnanvaraisina yleisavustuksina toimintaan sellaisille koronapandemiasta kärsiville taide- ja kulttuurialojen oikeuskelpoisille yhteisöille, joilla on palkattua henkilöstöä ja joiden toiminta on pääsääntöisesti ammatillista kulttuuritoimintaa. Yhteisöavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, säätiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt tai avoimet yhtiöt, joiden toiminta on pääsääntöisesti kulttuuritoimintaa. Toiminimillä tai yksinyrittäjinä toimiville alan ammattilaisille avataan oma haku Taiteen edistämiskeskuksessa.

Lue lisää korona-tukipaketista Opetus- ja kultuuriministeriön tiedotteesta
Koronatuki kulttuurialan yhteisöille -hakusivut