Kutsu urheiluseuroille: ilmoittautuminen Akaan seuraparlamenttiin on auki - Akaan kaupunki

Kutsu urheiluseuroille: ilmoittautuminen Akaan seuraparlamenttiin on auki

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti Akaan seuraparlamentin perustamisesta 12.12.2023 edistämään kaupungin ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä ja lisäämään vuoropuhelua toimijoiden välillä.

Jos seuranne on kiinnostunut osallistumaan seuraparlamenttiin, ilmoittaudu seuraparlamenttiin 30.1.2024 mennessä tällä Webropol-lomakkeella

Akaan seuraparlamentin ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 7.2.2024 klo 17-19. Asialista lähetetään viikkoa ennen mukaan ilmoittautuneille seuroille.

Seuraparlamentin tavoitteet ja tehtävät:

Seuraparlamentin tärkeimpänä tehtävänä on urheiluseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Lisäksi seuraparlamentin perustaminen edistää myös urheiluseurojen keskinäistä yhteistyötä.

Seuraparlamentti antaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun ja kuulla kaupungin suunnitelmista. Seuraparlamentti mahdollistaa seurojen asiantuntijuuden hyödyntämisen kaupungin toiminnan suunnittelussa, erityisesti liikuntapalvelut ja hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta, mutta myös esim. liikuntapaikkarakentamisessa tekninen toimi.

Seuraparlamentin konkreettisina tehtävinä on tuottaa kaupungin tietoon seurojen yhteinen näkemys erilaisista liikuntaan liittyvistä asioista, kuten esim. avustusperiaatteet, tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta, olosuhdeasiat ja niiden kehittäminen, uusien yhteistyömuotojen kehittäminen sekä liikuntatoimintojen edistäminen Akaassa.

Isona tavoitteena seuraparlamentilla on edistää ja lisätä kuntalaisten liikkumista.

Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa.

Seuraparlamentin kokoonpano ja kokoukset:

Jokaisesta akaalaisesta urheiluseurasta voi osallistua seuraparlamenttiin yksi henkilö. Ne seurat, jotka haluavat olla mukana seuraparlamentissa, ilmoittautuvat yllä olevalla linkillä seuraparlamenttiin ja nimeävät seurasta yhteyshenkilön, jolle lähetetään kokouskutsut. Seuraparlamentin kokouksiin ei tarvitse osallistua seurasta aina sama henkilö, vaan seura voi päättää kuka henkilö kulloinkin edustaa seuraa kokouksissa. Seuraparlamenttiin voi liittyä myös myöhemmin ilmoittamalla siitä liikuntasihteerille.

Seuraparlamentti valitsee seurojen edustajista puheenjohtajan. Sihteerinä kokouksissa toimii liikuntapalveluiden työntekijä.

Seuratoimijoiden lisäksi parlamentin kokoonpanossa on Akaan kaupungin liikuntapalveluilta 1-2 edustajaa sekä tekniseltä toimelta / kunnossapidosta 1-2 edustajaa. Seuraparlamentin kokouksiin kutsutaan myös edustaja hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunnasta sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:stä. Lisäksi kokouksiin voidaan kutsua myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi viranhaltijoita ja päättäjiä.

Seuraparlamentti kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Kokouksista ei makseta kokouspalkkioita eikä kilometrikorvauksia. Kokouksia varten valmistellaan asialistat, jotka toimitetaan mukana oleville seuroille etukäteen. Kokousmuistiot julkaistaan kaupungin nettisivuilla.

 

Lisätietoja: liikuntasihteeri Maria Pulkkinen, maria.pulkkinen@akaa.fi, p. 040 335 3564