Kysely Nahkialanjärven ympäristön kehittämisestä - Akaan kaupunki

Kysely Nahkialanjärven ympäristön kehittämisestä

Akaan kaupungin Toijalan taajaman Nahkialanjärven ympäristöön ollaan laatimassa yleissuunnitelmaa. Suunnittelun tavoitteena on kehittää puistoa siten, että se houkuttelee ihmisiä viettämään alueella aikaa nykyistä enemmän.

Suunnitelmassa parannetaan nykyistä polkuverkostoa, lisätään alueen kasvillisuuden monimuotoisuutta ja esitetään uusia toimintoja alueelle.

Yleissuunnittelun aluksi pyydetään puiston käyttäjien tarpeita, toiveita ja ideoita kyselyn avulla.

Vastausten pohjalta luonnostellaan 2-3 vaihtoehtoa alueen toteuttamiselle. Vaihtoehtojen pohjalta järjestetään vuorovaikutteinen esittelytilaisuus, jonka tulosten pohjalta laaditaan yleissuunnitelma alueelle.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa https://query.eharava.fi/3846

Kysely on vastattavissa 7.8.2022 saakka. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja kerätty aineisto käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki vastaukset käydään läpi, ja jokainen vastaus on tärkeä!

Kyselyn toteuttavat Akaan kaupunki ja Sweco.

 

Lisätietoja yleissuunnitteluhankkeesta: Vesa Savolainen, yhteydenotot 1.–5.8. virka-aikana puhelimitse (040 335 3272) tai sähköpostitse (vesa.savolainen@akaa.fi), viesteihin vastataan elokuussa.