Lääkäriopiskelijoilta tunnustusta Akaan terveyskeskukselle - Akaan kaupunki

Lääkäriopiskelijoilta tunnustusta Akaan terveyskeskukselle

Suomen Medisiinariliitto on myöntänyt Akaan terveyskeskukselle Kandiystävällisen Terveyskeskuksen arvonimen marraskuussa 2020.

Arvonimi jaettiin ensimmäistä kertaa, ja sen ansaitsivat lääketieteen opiskelijoiden ehdotusten perusteella 29 terveyskeskusta.

Kriteereinä Kandiystävälliselle terveyskeskukselle olivat hyvin järjestetty perehdytys, sopiva työmäärä lääketieteen kandille, hyvin järjestetty seniorituki, kokemus työyhteisöön kuulumisesta ja palautteen saaminen tehdystä työstä.

Muistoksi arvonimestä kaupunki sai kunniakirjan. Kiitämme tunnustuksesta!

kuva kunniakirjasta