Lausuntopyyntö Akaan pohjavesialueiden Kylmäkoski B:n ja Nuljunkulman luokitusten tarkistamisesta - Akaan kaupunki

Lausuntopyyntö Akaan pohjavesialueiden Kylmäkoski B:n ja Nuljunkulman luokitusten tarkistamisesta

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoja Akaan alueen pohjavesialueista.

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut Akaan kaupungin alueella sijaitsevien Kylmäkoski B:n ja Nuljunkulman pohjavesialueiden pohjavesialueluokitukset. Kylmäkoski B:n pohjavesialueluokitus esitetään laskettavaksi 2-luokkaan, koska vedenhankinta alueella on päättynyt. Nuljunkulman pohjavesialue esitetään poistettavaksi pohjavesialueluokituksesta, koska vedenhankinta alueella on päättynyt eikä alue sovellu ominaisuuksiltaan 2-luokkaan.

Aineistot ovat nähtävillä 14.2.-15.3.2022 osoitteessa: ympäristo.fi. Tiedostot löytyvät myös alta:

LausuntopyyntöAkaa_Nuljunkulma_Kylmakoski_Pohjavesi

Selvitys Akaan Kylmakoski Bn ja Nuljunkulman pohjavesialueiden luokitusten tarkistamisesta

Pohjavesialuekartat

Akaa-Valkeakoski_PIRELY_11137_2021_Maatutkaluotausraportti