Lontilanjoen sillan uusimisen rakentamisurakka alkaa - Akaan kaupunki

Lontilanjoen sillan uusimisen rakentamisurakka alkaa

Lontilanjoen siltaurakka on käynnistynyt jo lähes kuukausi sitten suunnittelutöillä, mutta näkyviä töitä siltapaikalla aloitetaan viikolla 10. Työmaan aitaamisen myötä vanhan sillan purkutyöt ja valmistelut uuden sillan rakentamista varten alkavat.

Rakennustyömaa aiheuttaa jonkin verran häiriöitä ympäristöön esimerkiksi meluna, mutta työt tehdään pääsääntöisesti päiväsaikaan häiriöiden minimoimiseksi.

Melua aiheuttavia töitä tehdään alustavan aikataulun mukaan seuraavasti:

1) Vanhan sillan purku viikot 11-12

2) Työsillan paalutus viikot 13-14

3) Uuden sillan perustusten paalutus viikot 15-16

Kevyen liikenteen kulkeminen varmistetaan

Kevyen liikenteen turvallinen kulkeminen työmaan ohitse varmistetaan koko urakan ajan. Tiellä kulkijoita kehotamme olemaan valppaana muuttuvien liikennejärjestelyiden varalta. Työmaa-alueella liikkuminen on ulkopuolisille ehdottomasti kiellettyä. Pyydämme antamaan rakentajille työrauhan työmaan sujuvuuden varmistamiseksi.

Lontilanjokea pitkin kulkeva moottorikelkkareitti on työmaan ajan poikki, ja kelkkailijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia väyliä. Lontilanjoen jäälle asennetaan myös varoituslaitteet.

Uuden sillan valutyöt tehdään yhtäjaksoisena työnä, ja tänä aikana urakoidaan mahdollisesti myös ilta- ja yöaikaan.

Uusi silta tulee olemaan tyypiltään jännitetty palkkisilta. Jännitetty silta vaatii kannen alle perustukset vain päihin, joten Lontilanjoen virtauksen odotetaan sillan kohdalla paranevan entisestä.

Laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi uuden sillan päälle asennetaan suojateltta, jotta sään vaikutukset saadaan minimoitua. Tavoitteena on saada silta avattua yleiselle liikenteelle syyskuun puolivälissä.

Lisätietoja:

katuinsinööri Nuutti Sahlberg, puh. 040 335 3272, nuutti.sahlberg@akaa.fi