Infra - Akaan kaupunki

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa 26.4.2024 asti

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa 26.4.2024 klo 15 mennessä. Hakulomakkeita saa Akaan kaupungin verkkosivuilta lomakkeet-osiosta Yksityistielain muutoksesta johtuen avustusta myönnetään ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille. Yksityistielain muutoksesta johtuen on tiekunnan hakemuksessaan ilmoitettava, ovatko sen tiedot ajan tasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä väyläviraston kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Jos lainmukainen ehto ei täyty, tiekunta ei ole avustuskelpoinen (Yksityislaki


Lontilanjoen sillan uusimisen rakentamisurakka alkaa

Lontilanjoen siltaurakka on käynnistynyt jo lähes kuukausi sitten suunnittelutöillä, mutta näkyviä töitä siltapaikalla aloitetaan viikolla 10. Työmaan aitaamisen myötä vanhan sillan purkutyöt ja valmistelut uuden sillan rakentamista varten alkavat. Rakennustyömaa aiheuttaa jonkin verran häiriöitä ympäristöön esimerkiksi meluna, mutta työt tehdään pääsääntöisesti päiväsaikaan häiriöiden minimoimiseksi. Melua aiheuttavia töitä tehdään alustavan aikataulun mukaan seuraavasti: 1) Vanhan sillan


Katuvalojen yösammutukset alkavat Akaassa 18.3.2024

Akaan kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 31.1.2024 päättänyt aloittaa katuvalojen yösammutukset ja -himmennykset. Katuvalojen yösammutukset alkavat 18. maaliskuuta ja ne toteutetaan pääosin keskustataajamien ulkopuolella. Keskustataajamat ja Akaanportin alue pidetään valaistuna palvelutason ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Sammutukset eivät koske ELY-keskuksen valaisemia alueita. Sammutukset toteutetaan valaistuskaudella arkipäiviä edeltävinä öinä klo 23.00-05.00 sekä lauantaita ja sunnuntaita edeltävinä öinä 02.00-05.00.


Lontilanjoen sillan uusimisen urakoitsija on valittu

Akaan kaupunginhallitus teki päätöksen Lontilanjoen sillan urakan päätoteuttajasta kokouksessaan 16. tammikuuta 2024. Urakan toteuttajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tuusulalainen MPV-Infrarakenne Oy. Yritys on erikoistunut siltojen korjaamisen ja rakentamisen pääurakointiin. Urakan veroton kokonaishinta 1 219 000 euroa. Sillan rakentamisen ja suunnittelun osuus urakasta on 1 174 000 euroa ja vanhan sillan purkaminen 45 000 euroa. Urakka sisältää Lontilanjoen


Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon vastuut ovat selkeät

Kunnan velvollisuus kadunpitoon alkaa, kun asemakaavan mukaisen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää. Tontinomistajan velvollisuutena on jalkakäytävän lumen poistaminen ja liukkauden torjunta sekä kadun puhtaana pitäminen. Kunnan tehtävät Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä


Asukkaiden tyytyväisyyttä jätekuljetusjärjestelmään selvitetään kyselyllä

Akaan kaupunki sekä suunnittelu- ja konsultointiyritys Ramboll toteuttavat loppuvuonna 2023 asukaskyselyn jätekuljetusjärjestelmästä. Kyselyn tarkoituksena on selvittää akaalaisten kiinteistönomistajien tyytyväisyyttä nykyiseen jätekuljetusjärjestelmään ja selvittää jätelain mukaisten ehtojen toteutumista kiinteistöissä. Kysely on lähetetty postitse 500 kiinteistönomistajalle Akaan alueella. Kirjeen saaneet asiakkaat voivat vastata kyselyyn joko paperilomakkeella tai sähköisesti kirjeessä kerrotun linkin kautta. Kyselyssä kerättyjä tietoja käsitellään vain


Tiedote Lontilanjoen sillan tilanteesta

Lontilanjoen silta H-77 on poistettu käytöstä teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 22.6. kello 12 lähtien. Silta on turvallisuussyistä poistettu käytöstä kaikelta liikenteeltä. Sillan sulkuperusteena on erityisesti maapohjan geoteknisen stabiliteetin puute sekä merkittävät rakennetekniset vauriot siltarakenteissa. Kevyenliikenteen vaihtoehtoisen reitin selvitystyötä on tehty heti sulkupäätöksen jälkeen ja vaihtoehtoinen ratkaisu on kilpailutettu. Torstaina 13.7. on tehty hankintapäätös Lontilanjoen ylittävästä ponttonisillasta,


Lontilanjoen silta suljetaan 22.6. klo 12 alkaen toistaiseksi

Hämeentiellä Lontilanjoen ylittävä silta suljetaan liikenteeltä 22.6.2023 klo 12 alkaen toistaiseksi. Silta on huonossa kunnossa, minkä vuoksi sen käyttö ei ole turvallista. Noudatamme sillan sulkemisessa suositusta, jonka asiantuntijayritys WSP on toimittanut kantavuusselvityksen perusteella 16.6. Alueelle asetetaan ajon kieltävät merkit ja esteet sekä opastetaan kiertotiet. Tekninen toimi selvittää vaihtoehtoisia kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä sekä mahdollisia tilapäisiä siltarakenteita.


Lontilanjoen silta uusitaan – painorajoituksella varmistetaan raskaan liikenteen turvallisuus

Kaupunki aikoo uusia Hämeentiellä sijaitsevan Lontilanjoen sillan. Sillalle on jo tässä vaiheessa ollut tarpeellista asettaa kolmen tonnin painorajoitus, koska sillan tukirakenteissa on tapahtunut muutoksia. Sillan lähestymisteille asennetaan painorajoituskyltit ja asiaa selventävät lisäkilvet, joilla opastamme tienkäyttäjiä ja varmistamme turvallisen kulun. Käynnissä olevalla pohjatutkimuksella saadaan tarkempaa tietoa sillan kunnosta suunnittelun tueksi. Lisätietoja: kunnossapitopäällikkö Samuli Lehti, puh. 040


Pyöräilyviikkoa vietetään 5.–14.5.2023

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa poljetaan 5.–14.5.2023 pääteemalla Pyöräpysäköinti – oikea ratkaisu oikeaan paikkaan. Pääteemalla kiinnitetään huomio pyöräpysäköintiin, sen laatuun, määrään, sijoitteluun ja käytettävyyteen. Pyöräpysäköinnin parantamiseen on kiinnitetty huomiota myös Akaassa, jossa toteutetaan parhaillaan pyöräilyliikenteen edistämisohjelmaa. Akaassa keskeisiä pyöräpysäköintipaikkoja ovat Toijalan ja Viialan asemat, joissa matkustajamäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa uusien lähijunavuorojen ansiosta. Asemille on rakennettu lisää


Akaassa kerätään katujen kuntotietoa mobiilipelillä

Akaan kaupunki toteuttaa joukkoistetun katujen kuntokartoituksen Crowdsorsa-mobiilipelillä: paikalliset tienkäyttäjät tienaavat rahaa poimimalla virtuaalimarjoja katujen kuntotietoa kerätessään. Kartoitustapahtuma alkaa lauantaina 13.5.2023 klo 10 (säävarauksella). Osallistumiseen tarvitaan älypuhelin, auto ja tuulilasiin kiinnitettävä puhelinpidike. Kuka tahansa voi osallistua. Pelaaminen tapahtuu Crowdsorsa-sovelluksella, jossa Akaan kadut on täytetty rahanarvoisilla marjoilla ja hedelmillä. Autoilevat pelaajat keräävät niitä kartalta nauhoittamalla tiestä videota.


Hiekanpoisto etenee

Hiekanpoisto on hyvää vauhtia käynnissä joka kylällä, ja alkaa siirtyä jo kiinteistöille ja asuntokaduille. Pyrimme vähentämään pölyn muodostumista parhaamme mukaan ja ennustetut sateet tulevat lieventämään hengitystieoireilua. Pyydämme kärsivällisyyttä ja hieman joustoa myös ajoneuvojen sijoittelussa, jotta saamme pesut tehtyä mahdollisimman kattavasti. Anna palautetta yleisten alueiden kunnossapidosta talvella ja kevätpesuissa tästä. Käytämme saamaamme palautetta työn kehittämiseen.


Näin varaudut sähköpulaan

Maailman energiatilanteesta johtuen sähkönjakeluun saattaa tulla sähkökatkoksia erityisesti kylminä pakkasjaksoina. Akaan alueen sähköverkot omistava Elenia on tiedottanut, että se on varautunut tulevaan sähköpulaan monin eri tavoin. Tilannetta voidaan hallita alueittain kiertävillä noin kahden tunnin sähkökatkoilla. Sähköpulassa sähköjä ei katkaista ensimmäisenä kodeista. Sairaalat ja muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet on tavoitteena pitää sähköistettynä myös sähköpulan


Kaupunki säästää energiaa laskemalla lämpötilaa kiinteistöissä

Tämänhetkinen energiatilanne on lisännyt tarvetta tarkastella kaupungin säästötoimenpiteitä eri kohteissa. Tekninen lautakunta päätti 27.10.2022 sen toimialaa koskevista energiansäästökohteista. Kaupungin tiloissa lämpötila lasketaan 20 asteeseen muissa kohteissa paitsi vanhus- ja vammaispalvelujen tiloissa sekä päiväkodeissa. Lämpötilan laskemisella voidaan saavuttaa noin 30 000 euron säästö. Samalla tilojen ilmanvaihdot pyritään säätämään kuntien sisäilmaverkoston suositusten mukaisiksi. Katuvaloja sammutetaan yöaikaan – turvallisuutta


Samuli Lehti aloitti kunnossapitopäällikkönä

Samuli Lehti on aloittanut Akaan kaupungin kunnossapitopäällikkönä lokakuussa. Hiljattain 50 vuotta täyttänyt Lehti on tehnyt pitkän uran Helsingin kaupungilla kunnossapidon, viheralueiden hoidon ja työnjohdon parissa. Viimeisimpänä hän työskenteli vastaavana piiripuutarhurina Länsi-Helsingissä, jossa hänen toiminta-alueeseensa kuului 170 hehtaaria rakennettua ympäristöä. Johdettavana oli 43 henkeä ympäri vuoden ja kesäaikana määrä kasvoi 80:aan. Lehden mukaan Akaa eroaa toimintaympäristönä